RAUTALAMMILLE SOPIVIA YRITYSIDEOITA, JOIHIN ON LUONTAISIA RESURSSEJA

Rautalammin kuihtumisen lopettamiseksi ja kunnan kääntämiseksi nousuun tarvitaan lisää elinkeinoja ja yrityksiä. Ohessa on yksi keinovalikoima:

Olemassa olevien ja erityisesti juuri aloittavien yritysten toimintaa kehitetään ja tuetaan monin tavoin vertaistuella, verkottumisella, koulutuksella, tukihakuavulla (SavoGrow !), terveyskasvatuksella, opintomatkoilla (Mansikka !), aktiivisella elinkeinopolitiikalla tontti- ja teollisuushallipolitiikalla (kunta), maanviljelijöiden yhteistoimintahankkeilla jne.

 1. Biokaasun tuotanto vihermassasta. Kaasun tuotanto tapahtuisi vihermassasta joutopelloilla (Rautalammillan. 2000 ha) tai jopa sähkölinjoilla (esim. vuohenherneestä tai energiapajusta).Kaasutus ja voimala olisivat nykyisen lämpövoimalan naapurissa keskitetysti.Kaasu menisi moneen tarpeeseen. Sitä poltettaisiin lämpökeskuksessa lämmöksi jamiksei myös sähkön- ja lämmön yhteistuotantona. Sitä voisi myydä myös suurpulloissa,jolloin talot ja maatilat voisivat hakea sitä omalla ”kaasuperäkärrillä” jakytkeä sen sitten oman lämpökeskuksen polttimoon tai jaokkeita kuljettavaurakoitsija toisi niitä asiakkaille automattisesti (autom. paineen alentumiseenperustuva kutsutekniikka). Kylällä olisi kaasuautoille ja traktoreille oma tankkausasema.Näin biokaasu pyörittäisi suurta osaa kunnan energiatarvetta.Ylivoimaisesti järkevintä olisi tehdä biokaasuakaikissa lähikunnissa ja suunnitella laitokset ja palvelut yhteistyönä (Esim.(Savon Grown projektina) ja yhteismitallisiksi, jolloin kukin saisisuunnittelun ja rakentamisen verrattomasti halvemmalla ja ehkä myösviimeistellymmäksi.
 2. Kuivan metsähakkeen tuotanto.  Metsistä kasvaa paljon energiapuuta, joka on pääasiassa ensiharvennuspuuta (jos metsänhoito tehdään oikein, hakerankaa ei juuri tule ennen ensiharvennusta). Jos rungot myös kuoritaan ja kuivataan, saadaan paljon suurempi energian saanto. Jokin urakoitsija/kehittäjä kehittäisi kuorintalaitteen joka toimisi kaatopään yhteydessä ja lisäisi raaka-aineen tehoa ja kannattavuutta paljon kun se on kuivaa. Rautalampilaiset yritykset, metsänomistajat ja ehkä MHY yhdessä tuottaisivat hake – energian kylän lämpökeskukselle. Rautalammin omat autot ajaisivat hakkeen pois ja meillä olisi oma urakkahakkuri. Kaikki ehkä samalla yhtiöllä.

 3. Hotelli. Koetetaan saada ulkomaalaista rahoitusta (esim. Kiinasta) hotellin saamiseksi Rautalammille esim. Rämäkälle.

 4. Laadukas ratsastuskeskus. Kehitetään ratsastuskeskuksesta hyvähenkinen, monipuolinen, hyväilmapiirillinen, siisti, asiakasystävällinen, monituotteinen keskus, jossa lapset, nuoret, työikäiset, lukiolaiset, kokeilijat, harrastajat, kilpailijat ja jäähdyttelijät löytävät kivat ja itselleen sopivat palvelut lämminhenkisen ohjauksen kanssa.

 5. Matkailu.Matkailussa olisi hyvällä yhteistyöllä ja ideoilla jonkin verran potentiaalia.Yhteistyön perusta vain tarvitaan eri toimijoiden kesken, sekä matkatoimisto jatuotteiden myyjä kohdemaissa. Kotimaisen kesä – luontoretkimatkailunkehittämismahdollisuudet ovat hyvin rajalliset ja kovasti kilpaillut. Olemassaolevat parhaat potentiaalit olisivat:Luonnonpuiston luontomatkailuopastetuin ryhmin ulkomailta järvillä ja metsissä liikkuen, Sauna- ja saunaterveysmatkailu, Ennaltaehkäisevä asiantuntevaterveysmatkailu esim. yhdessä Kalajan alueen hotellien kanssa. ”Wellness”/ rentoutus / elämys –matkailu, jossa on mm. järvikalastusta, metsäretkeilyä jne. MetsästysmatkailuMajoitusvaihtoehtoina olisivat: Omantai naapuripaikkakuntien pienhotellit / motellit, Tyhjät viikot alueen tuhansissa lomamökeissä (perustetaan kapasiteetin myynti- ja reseptionpalveluorganisaatio), Kotimajoitusperheissä, Luksustelttamajoitus”koskemattomassa luonnossa” järvien rannoilla kesällä, Retkimajoitus luonnossa omana seikkailuohjelmanaan.
 6. Kalastuselinkeino. Kalastuselinkeino kehitetään ammattimaiseksi ja kalavesien aktiivinen hoito toteutetaan. Mukana olisivat kaikki kalastuskunnat ja pari ammattikalastajaa hyvine kalustoineen. Kalaa myös jalostettaisiin omassa pienjalostamossa ja jalostajalla olisi pienkalan perkuukone. Reitin luonnonlohen kanta elvytetään ja moninkertaistetaan yhteistoimin.

 7. Terveysvaikutteinen vanhustentalo. 50 – 100 asunnon kerrostaloyhtiö joka olisi vähän kuin oma kylänsä keskustan tuntumassa ja jossa olisi poikkeuksellisen hyvä terveyttä ja elinvoimaa tukeva ja yhteistoiminnallinen perusajatus aina rakennussuunnittelua myöten.  Tällaisista paikoista on maailmalla ja Suomessa kova kysyntä. Ikääntyviä maksukykyisiä seniorikansalaisia jotka haluaisivat viettää tervettä ja aktiivista elämää tulvii lisää kovaa vauhtia koko ajan.  Ks oma muistio.
   
 8. Yrtit ja uusimuotoinen marjantuotanto. Maanviljelyn puolella aletaan viljellä ja kerätä lukuisia yrtti-, mauste-, ja lääkekasveja, joille pohjoinen sijainti antaa voimakkaan aromisisällön ja pohjoinen- sekä luomustatus pohjattoman kysynnän.  

 9. Terveysmarjojen tuotanto. Tyrni, marjatuomipihlaja (saskatoon eli mustikkapuu), sinimarjakuusama, pensasmustikka, mustaherukka ja aronia ym. voisivat olla uuden terveys- ja liiketaloustavoitteisen marjatuotannon tuotteita valmiiksi puhdistettuna, pakastettuna ja sekoitettuna kuluttaja pakkauksiin ja valmiina tehosekoittajaan pantavaksi. Nämä pensaissa ja puissa kasvavat marjat ovat monella tapaa viljelyvarmempia kuin maan rajassa helposti pilaantuva mansikka. Marjajauheina ja luomustatuksella supermarjoilla olisi ainakin pohjaton kysyntä maailmalla.
 10. Metsämarjojen kerääminen. Rautalammillakin mätänee metsiin vuosittain miljoonienedestä metsämarjoja, jotka voitaisiin tehokkaasti kerätä talteen korpimetsistähyvin organisoitujen ulkomaalais poimijoiden turvin.

 11. Maahanmuuttokoulutuskeskus Suomen yritysten tarpeisiin, jossa maahanmuuttajia ja heidän ohjaajiaan koulutetaan tilausperiaatteella. Tämä toisi senkin edun, että lahjakkaista maahanmuuttajista valikoituisi Rautalammin uusille ja vanhoille yrityksille työvoimaa tai jopa uusia yrittäjiäkin.

 12. Kaivostoiminta.Scandium löytö on jo tehty. Toisien lupaavien esiintymien vielä mahdollisestiollessa löytämättä, satsataan malmin etsintään reipas summa. Rautalammin lupaavat mineraaliesiintymät laitetaan heti kehitykseen markkinoiden parhaimpien konsulttien opastaessa kehitystä ja yhtiöittämistä. Ei hukata aikaa.

 13. Metsäkunta – toteutus. Rautalampi perustaisi oman metsäprojektinsa, jossa euroja ja työtä saataisiin kovasti tehostuneen metsänhoidon ja myynnin vuoksi.Perusperiaatteena on että kaikille metsänomistajille neuvotaan metsään.fi (ym.metsäjärjestelmät) palvelun käyttö ja MHY muuttuu passiivisesta palveluntarjoajasta (toimii vain pyydettäessä) aktiiviseksi palvelun tarjoajaksi elitarjoaa fiksusti palveluksiaan aina kun metsälön kehitys on siinä vaiheessa. Rautalamminmetsien 40.000 tehokas hoitaminen toisi 12 – 15 milj. € lisähakkuutulot, 80metsuria lisää ja 6 täysiaikaista ympärivuotista koneketjua hakkaamaan lisääntynyttä hakkuutarvetta.
   
 14. Eläinruokatehdas raaka-aineena kalanperkausjäte, pikkukala ja elintarvikkeiksi sopimattomat teuraseläimet joita keräillään ympäri Suomea.

 15. Terveyden paikallinen tehokas kehittäminen. Rautalammille perustetaanlaajamittainen ennaltaehkäisevä terveyskehitysprojekti, jossa on mukana terveysmatkailu eri toimijoiden kautta, yrittäjien-, koulujen- ja kunnantyöntekijöiden ja maanviljelijöiden terveyskoulutus ja kasvatus. Apuna käytetään Suomessa ja ulkomaillakin olevaa varsin runsasta CAM (Complementaryand Alternative Medicine) linjan asiantuntijaverkkoa joihin minulla on hyvät yhteydet. Tällä projektilla yleinen terveys saadaan paremmaksi ja säästetään hirmuisesti sairaspäivissä sekä tehostetaan ihmisten työntekoa ja pienennetään erikoissairaanhoidon kuluja merkittävästi. Mukaan pitää saada useita mielipidejohtajia, jotka innostetaan myös omakohtaisilla kokemuksilla ensiksi.Ks erillinen ohjelma.
   
 16. Konepalvelu – urakointi. Rautalammille sopisi ja ympäristössä olisi palvelun tarvettamaatilojen-, pihahoito-, talonmies, maatalous-, pihapuu-, tonttien avartaminenliikapuiden ja niiden oksien poistolla, metsä- jne. pienurakoitsijoille.

 17. ITC etäkylä. Rautalampi voisi rakentaa jollekin luonnonkauniille paikalle hyvillä etätyö- ja ITCvalmiuksilla varustetun korkealuokkaisen ja monipuolisen luontokylän johon saataisiin kaupunkihaittoihin kyllästyneitä hyvin koulutettuja perheitä 50 -100 kpl.  Ks erillinen ohjelma.

 18. Vanhojen yritysten kehittäminen. Tämän luettelon toteuttamiseen ja jo vanhojen yritystenkehittämiseen tarvitaan työntekijöitä Rautalampilaisten lisäksi muualtaSuomesta, Euroopasta ja maailmalta mikä tulisi myös fiksusti organisoida.  Kylästä pitäisi tehdä vetovoimainenasuinkunta ja panostaa myös aktiivisesti työperäiseen maahanmuuttoon kohteenanimenomaan Rautalampi.

 19. Kesämökkikannan kehittäminen. Rautalammin 900 kesämökkiä edustavat valtavaa pääoma-arvoa.Monien arvo on laskemassa tontti, umpeen kasvamisen, ryteköitymisen ja näistäsekä iästä johtuvien rakennuksen laskun takia. Rautalampi tai koko SG aluevoisi laittaa kannustin ja tukiohjelman kesämökkikannan kohentamiseksi jakehittämiseksi, jolloin myös niiden käyttöaste ja kauppa vilkastuisi.
 20. Uusien yritysten saaminen hyvällä markkinoinnilla ja ”houkutuksia” käyttämällä. Tässä kilpailussa muiden kuntien kanssa olisi esim. seuraavia asioita: ”kynnysraha”, valmiit, laadukkaat ja edulliset teollisuustilat, valmista laadukasta asuntokantaa asumiseen, koulujen erinomaisuus ja niiden hyvä maine, hyvät valmiit rahoitusvaihtoehdot paikkakunnan kehitysrahoituksen ja pankin toimesta, laadukkaat, mukavat ja hyvin varustetut ”kimppakyytibussit” itään/idästä ja länteen/lännestä joka aamu jne.


Toiminnan ja vetovoimaisuuden sekä yhteistyön masinoimiseksi tarvitaan oman pitäjän ja muita tekijöitä ja asiantuntijoita. Niiden lisäksi tarvitaan laadukas vuorovaikutuskulttuuri, jossa avoimuus, kannustavuus,tehokkuus, selkeys, monikulttuurisuuden ymmärtäminen jne. olisi erinomaisen korkealla tasolla sekä erittäin laadukas päätöksenteko ja hallinto  kulttuurijossa osaaminen on keskeisin perusajatus ei perinteet, puoluejako,tunteellisuus yms. Ks ”Rautalammin eloonjäämiskeinot”- muistio.