TEHOKAS OHJELMAEHDOTUS POHJOIS-SAVON (PS) MIELEN- JA PÄIHDETERVEYDEN PARANTAMISEKSI

Toimenpiteitä vaativa lähtökohta:
Suomessa ja maailmalla ihmisten mielenterveys on ollut tasaisessa laskussa jo vuosikymmenet. Pohjois-Savossa tilanne on paljon huonompi kuin muualla maassa. Ahvenanmaalla sairastetaan vain puolet siitä, mitä PS:ssa. Tilanteeseen vaikuttavat monet kulttuuriset, elinympäristö- ja elintapatekijät, joiden vaikutus vaihtelee paljon yksilöittäin. Valitettavasti tässäkin asiassa huono-osaisuus kasaantuu ja ”periytyy” suvuissa.
OECD arvioi v. 2021 kesällä raportissaan, että Suomen huono mielenterveys maksaa yhteiskunnalle n. 11 mrd €. Mielenterveysympäristön laatua voidaan tarkastella melko luotettavasti jo olemassa olevan tieteellisen tai kokemuksellisen tiedon valossa.
Kun tiedämme juurisyitä, keksimme kyllä keinoja vaikuttaa niihin ja saada näin keskimääräisiä olosuhteita paranemaan ja siten parempia mielenterveystilastoja.
Valaisevana ja samalla hälyttävänä tapauksena voimme pitää chicagolaisen psykiatrin, tri Larsenin havaintoa itsemurhan tehneen opiskelijapoikansa ystävistä: heistä suurin osa oli masentuneita hyväosaisuudesta huolimatta, koska nuorten ”moderni” elintapa sisälsi niin monta aivojen biokemiaa sekoittavaan tekijää, että masennus oli väistämättömänä seurauksena.
Asiantuntijat toteavat, että ravinnevajaat, unipuutteiset tai jatkuvasti yliaktiiviset aivot tuottavat väistämättä alakuloa tai masennusta.

        PS:n heikon mielen- ja päihdeterveyden juurisyitä ovat ainakin:

 1. Omega3 rasvojen, kuidun ja D-vitamiinin puute.
 2. Vähäravinteinen roskaruoka ja ruuanlaittotaidon puuttuminen.
 3. Huonot unitavat
 4. Hyvien harrastusten puuttuminen.
 5. Liikunnan ja luonnossa olemisen vähäisyys.
 6. Ruutu- ja nettiaddiktio peli-, SOME ym. harrastuksineen
 7. Median luoma ongelmainen ja negatiivinen maailmankuva.
 8. Hämmennys ja juurettomuus maailmankatsomuksessa.
 9. Alkoholin, huumelääkkeiden ja päihteiden helppo saatavuus.
 10. Alkoholin käyttöön johtava energiajuomaharrastus
 11. Koulukiusaaminen ja huono itsetunto
 12. Perheiden rikkonaisuus ja niiden aiheuttamat traumat.
 13. Yksinäisyys.
 14. Syrjäytyminen, opiskelu- ja työpaikan puute.
 15. Itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen heikkous.
 16. Järjestyksellisten ja terveiden elintapojen puuttuminen.
 17. Päihdeongelmaisten kuntouttamisen heikkous
 18. Mielialan ja elämänkokemuksen siiloutuminen

Keinoja näiden puuteiden korjaamiseksi:

 • PS:n ruokakulttuurin kehitys. Autettaville lisäravinteet (B12, B9, B6, D) ja niiden käytön motivointi ja koulutus.
 • Kouluihin terveellisen ruuan laittokoulutusta pullien sijaan. Kouluihin ravinne- ja kuiturikkaampi ruoka.
 • Oppilaitoksiin 1 laadukas terveystiedon tunti läpi koko kouluiän ja siinä tehokas monen keinon pedagogiikka.
 • Kunnat velvoitetaan järjestämään nuorille yksilökohtainen ”harrasteklinikka”, jossa etsitään tarvitseville harrastuksia
 • Kouluihin 1 t liikuntaa joka pv. Urheiluseuroille velvoite järjestää enemmän terveysliikuntaa apurahoja vastaan
 • Havainnollista, vaikuttavaa ja tieteen perustuvaa ohjausta tässäkin asiassa koulujen terveystunnilla
 • Parempi median käyttötaito-ohjaus ja medialukutaito kouluopetuksen osana.
 • Seurakuntien parempi nuorten tavoittaminen ja siellä lähikavereita sekä ohjausta oman maailmankatsomuksen saamiseen
 • Neuvoloiden työ bio- tai tukiperheiden parissa, että päihdetavat paranisivat. Kovia rapsuja laittomalle A:n myynnille.
 • Kouluissa e-juomakielto, kotien kanssa yhteistyötä, ravitsemusohjaus energiajuomatavoissa, välitunneilta poistumiskielto
 • Kouluihin turvallisen yhteisön kulttuuri VV tehtävineen ja oppilasryhmien itse puuttuminen ja empaattinen tuki
 • Paremmat ja enemmän perhe- /parisuhde- sekä seksuaaliterapia-/ neuvontapalveluita matalla kynnyksellä
 • Tähänkin auttavat liikunta- ja harraste porukat ja koulujen parempi yhteisöllisyys. Koulujen tulisi olla sosiaalisia keskuksia.
 • Tehokas yhteiskunnan ohjaus koulutus – työpolun aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi.
 • Kouluissa itsetuntemuksen ja VV taitojen tehokas ja positiivinen koulutus kivasti vuorovaikutustehtävien ja leikkien avulla
 • Tämäkin kuuluu koulujen kansalaistaidon ja terveystiedon ohjelmaan. Oppilaat alkavat myös siivota omat koulunsa itse.
 • Nykyistä parempi vieroitus, B3 vit. (niasiini) alkoholiongelmaisille lääkkeeksi. (Bill W, AA:n perustaja paransi sillä itsensä.)
 • Nuoria ylipäätään ja ongelmanuoria erityisesti pitäisi viedä sekä pitkille luontoretkille (esim. kirkko- tai purjeveneellä) että ulkomaille sellaiseen ympäristöön ja maahan, jossa nuoret voivat hyvin saamaan virikkeitä toimivammasta elämäntyylistä.

Veli-Jussi Jalkanen
Ennaltaehkäisevä Terveyden Asiantuntija
+358400763700, vessi@salli.com