TOIMIVAN KOMMUNIKAATION OHJEITA

 • Keskityn vain ko. asiaan enkä vedä mukaan vanhoja riita ym. juttuja.
 • En kärjistä tai liioittele
 • En toistele samaa asiaa
 • En käytä kovaa ääntä tai voimasanoja
 • En kritisoi tai arvostele toisen persoonaa
 • Ilmaisen toiselle tavoitteeni, tunteeni ja tarpeeni toiselle ”minä” viestejä käyttäen.
 • Vältän toista arvioivia, loukkaavia tai määritteleviä ”sinä” –viestejä.
 • Puhun lyhyesti ja ja selkeästi ja annan toiselle yhtäläisen suun vuoron.
 • Huomaan toisen viesteissä itselleni sopivat asiat ja ilmaisen sen myös.
 • Kuuntelen aktiivisesti ja tarkennan vähänkin epäselvät kohdat.
 • En keskeytä toista, jos hänen suunvuoronsa ovat edes kohtuullisen lyhyitä.
 • Jos olen liian kiihtynyt asialliseen keskusteluun, ehdotan sen lykkäämistä.
 • En maksa pottuja pottuina vaan etsin sovittelevaa ja rauhoittavaa linjaa.
 • Ilmaisen itseäni vaivaavat asiat asianosaiselle viivytyksettä.
 • Puhun vaikeista henkilöiden välisistä asioista vain kahden kesken tai ”erotuomarin” läsnä ollessa
 • Ehdotan asian käsittelyn jatkamista harkinnan jälkeen, jos se ei ratkea kerralla kunnolla.
 • Ongelmanratkaisuissa etsin avoimesti ennakkoluulotonta ratkaisua ja olen valmis kompromisseihin.
 • Puhun vain kyseessä olevasta asiasta enkä ala kertoilla asiaan kuulumattomia tarinoita.
 • En koeta pönkittää omaa arvovaltaani tai osaamistani aikaisemmilla tuloksillani.
 • Vältän kysymästä ”miksi”- kysymyksiä, koska ne ovat vaativia ja hyökkääviä.
 • Jos tunnelma on kireä, voin lohkaista jonkun humoristisen pikku jutun tai alkaa vuoropuhelun molemmille helpoilla ja positiivisilla aiheilla tai positiivisella palautteella.
 • Vältän jyrkkiä, tunnepitoisia ja kärjistettyjä kannanottoja ja ylipäätään mitään mikä kärjistää asioita.
 • Olen ilmaisuissani tehostetun selkeä ja tiivistän asiat.
 • En keskity pikkuasioihin ennekuin suuret linjat on saatu keskusteltua ja päätettyä.
 • En ilmaise mielipidettäni passiivissa.
 • Hengellisistä asioista puhuttaessa en hengellistä käytännöllisiä tai psykologisia asioita enkä etsi ”jumalallista oikeutusta” tai tukea omille mielipiteilleni.