Kenellä valtablokilla eniten vaikutusvaltaa tulevaisuudessa

Seuraavassa tärkeä näkökulma

Kiinan vaikutusvallan lisääntyminen olisi huono kehitys.

Vaarallisinta on Kiinan välinpitämättömyys saastuttamiseen, jossa tehdään vain kosmeettista kehittämistä. Maa jatkaa ilmakehän pilaamisen lisäämistä ainakin vuosikymmenen. Sen jälkeen päästöt ovat hirvittävät ja nopeuttavat ilmastokatastrofia.

Toinen synti on Kiinan harjoittama vesien saastuttaminen. Sille ei ilmeisesti olla tekemässä mitään. Kaikki ravinteet ja myrkyt lasketaan vesistöihin. Samoista vesistä korjataan tietenkin saastunutta ruokaa, joka on haitaksi syöjilleen.

Kiinan, samaten kuin USA:nkin ja osittain Euroopan salakavala vihollinen piilee kansanterveydessä. Mobiiliaddiktio/mielenterveysongelmat, lihominen/lihavuussairaudet, aivojen- / työkunnon heikkeneminen sekä nopea lisääntymisterveyden lasku /miessukupuolen rappeutuminen (liittyy syntyvyyden lasku) huonoista elintavoista ja terveydestä johtuen jo varhaisella keski-iällä, tulevat laskevaan tuottavuutta, kasvua, innovaatioita ja heikentävät onnellisuutta. Tämä ilmiö näkyy selvästi Kiinassa jo tänään. Japanissa seksuaaliterveytensä menettäneitä on kohta (nyt 40 %) suurin osa lisääntymisikäisitä.

Ympäristön tuhoutuminen, ilmaston muutos ja kansaterveysheikennys muodostavat yhdessä arvaamattoman ja keskenään vuorovaikutteisen riskin koko ihmiskunnalle.