MIKSI UUVUMME?

Vessin asiantuntijakommentti Hs 41220

Linkki artikkeliin

Ihmiset eivät ole tietoisia, miten paljon uupumista aiheuttavat henkisten syiden lisäksi myös huono nestekierto kehossa ja liian matala hengitys eli hapenpuute.

Pääsääntöisesti molemmat ovat väsymystä lisäävällä heikolla tasolla, kun käytetään tavallista 90/90 istuma-asentoa.

Veren pitäisi ruokkia aivoja ja muita kudoksia hapella, ravinteilla ja imujärjestelmän kuljettaa aineenvaihduntajätteet kiireesti pois kudoksista.

Kumpikin toiminta jää yleensä vajaaksi.

Juurisyynä on huono eli pyöreäselkäinen, keuhkotoimintaa supistava ja yläkropan lihasjännityksiä aiheuttava huono ryhti.

Myös liian kireät vaatteet, liikkumattomuus, alaspäin suuntautuva katselukulma (niska ja hartiajännitys) pahentavat ongelmaa.

Optimitilanne eli hyvä ryhti ja hyvä aineenvaihdunta saadaan oikeasti väljillä ja ilmavilla vaatteilla, keskiraollisella, keinuvalla ja anatomisesti reisialueelta oikein muotoillulla satulatuolilla ja mahakolollisella pöydällä, jossa on vielä kyynärpehmikkeet.

Nestekiertoa kannattaa aktivoida yhdistelemällä istumista, seisomista ja liikkumista, jossa tehokkainta on porrasnousu.

Aivoihin menee n. 25 % veren pumppauksesta eli 10-kertaisesti muihin kudoksiin verraten.

Hyvä ryhti ja pään asento ja siitä seuraava esteetön virtailu aivoihin paksuissa suonissa jännitysherkkien kaulalihasten väleissä on aivan perusasia hyvässä tuottavuudessa ja energisessä aivotoiminnassa.