ASIOITA, JOISSA MTK:n TULISI KEHITTÄÄ TOIMINTOJAAN

Yhä vaativammassa liiketoimintaympäristössämme etujärjestömme tulisi kehittää toimintojaan perinteiden säilyttämisen sijaan monessa kohtaa voidakseen palvella jäsenkuntansa tarpeita ja yritystoiminnan säilymistä kaikin keinoin. Ohessa on minun listani kiireellisimmistä kehityskohteista, joita hoidetaan tälle hetkellä liian heikosti tai ei ollenkaan:

 

 1. Edunvalvontavaikuttaminen (lobbaaminen, tietovaikuttaminen, verkostot, aloitteet) EU:ssa.
 2. Puun ostajat Suomessa (valitettavasti myös MG) korjaavat puuta omien ehtojensa ja näin usein puun tuottajan parhaiden intressien vastaisesti ja silmin nähden piittaamattomasti:
 • Metsäpohjat särjetään, kun koneet ovat yhä painavampia, leveämpiä ja telastot maata leikkaavia
 • Hakkuvaurioita yleensä tulee aivan liikaa
 • Ojat poljetaan tukkoon tai niihin jätetään havuja, eikä jälkiä korjata
 • Harvennuksessa poistetaan usein parhaiten kasvavia valtapuita, jotka antaisivat eniten lisäkasvua
 • Harvennusmallit jättävät liian tiheiksi. Tukkipuun kasvattaminen viivästyy. Vanhanaikaisesta pohja-pinta-ala arviosta pitäisi heti siirtyä kpl/ha tiheysmäärityksiin.
 • Yhtiöt eivät juuri koskaan korvaa vahinkoja, kuin kovan tappelun jälkeen
 • MO:jaa ei informoida riittävästi hakkuun alkamisesta, ongelmista, vaurioista eikä tilanteesta
 • Hakkuissa ei ole laadun valvontaa. Myöskään MHY:llä ei ole sellaista selvästi määriteltyä tuotetta myytävänä.
 • Katkonnoissa MO:lta varastetaan järjestään tukkipuuta kuidun hinnalla.
 • Vaikka motoissa on kaikki mittalaitteet, silti mittatulosta ei käytetä tilityksen perusteena tukin ja kuidun kesken.
 • Metsäteiden lastauspaikat jätetään oksaisiksi, vaikka motokuskilta menisi vain 5 min haravoida havut pois tieltä, kun pino on valmis. Näin hän saisi myös itselleen terveellistä liikuntaa.
 1. Keskusteluvoima yltiöluonnonsuojelukeskustelussa on aivan liian heikko, vaikka tiede- ja kokemusperusteita olisi vaikka kuinka paljon hyvän metsänhoidon = hyvän hiilen sidonnan puolesta. MTK:lla pitäisi tässä tilanteessa olla useampia päteviä tiedottajia ja keskustelijoita.
 2. Maatilayrittäjien terveystilanne on kaikista ammatti – väestöryhmistä Suomessa heikoin. Jäsenet eivät osaa, ymmärrä, tiedä ennaltaehkäisykeinoja, joita sairaanhoitosektori ei heille tietenkään tarjoa, oman tulokertymänsä takia. Myös MTK:n jäsenet mieltävät heille syötetyn ajatuksen, että terveyden hoito on vain oikeaan aikaan aloitettua lääkityksen ottoa. Aivan liian monen yrittäjän ura jää sairauden ja huonokuntoisuuden (osana yleinen ylipaino) liian lyhyeksi. Huonovointisena tuottaja ei myöskään jaksa kehittää, laajentaa eikä ehkäistä stressiä. MTK:lla tulisi ja pitäisi olla tehokas sisäinen opetus-, vinkki- ja koulutusjärjestelmä ennaltaehkäisyssä, joilla yrittäjät pidetään (itse asiassa helpostikin) nykyistä paljon paremmassa kunnossa.  Oma yritykseni on hyvä esimerkki.
 3. MTK:n tiedotustoiminta on heikohkoa. MT ja sen verkkolehti voisi toimia paljon paremmin. Määräävätkö perinteet?
 4. Yhteydenpito Yrittäjä- järjestöön voisi ja tulisi olla paljon parempi, menettelyt ja projektit toisiaan tukevia, koska tavoitteet ja intressit ovat paljon yhteisiä.
 5. Keskustalainen puoluesidonnaisuutta on mielestäni MTK:ssa liikaa ja se on sekä taakka, että kehittämisen jarru. Minusta MTK:n pitäisi olla selvästi puoluepoliittisesti sitoutumaton ja vain ja ainoastaan jäsentensä asialla, laajasti.
 6. Keskustelua kentän ja johdon välillä on MTK:ssa liian vähän. Itse olen hyvin koulutettu, sanavalmis, hyvin tietoinen monialatuottaja ja halukas vaikuttamaan ja keskustelemaan. Silti koen, että yhteyttä johtajiin on vaikea saada. Ja että oma etujärjestönikin on liikaa perinteinen ja sisäänlämpiävä, joka ei juuri halua kuulla jäsentensä mielipiteitä ja kehittämisajatuksia. Sama näyttää olevan myös Yrittäjien puolella, joiden jäsen myöskin olen muiden yritysteni takia.
 7. MTK:N pitäisi vaatia LUKE:lta selvät perustelut sen laskelmista, miten hyvä metsän hoito ja lisäkasvun osan puun korjuu ovat kokonaisvaikutukseltaan hiiltä päästäviä, kun tiedämme, että terveen metsän kasvusta 70 5 menee maan alle ja että Suomessa jää joka vuosi 30 milj. m3 puuta säästöön.
 8. MTK:n pitäisi saada Tapion kanssa aikaan kehittämistoimi, jolla pohja-pinta-alaan pohjautuva hakkuun arviointi poistetaan ja siirrytään pelkästään kpl/ha arviointiin. Tämän mukaanhan pelkästään myös motokuskit toimivat harventaessaan.

Veli-Jussi Jalkanen
Agr, Tuottaja, Keksijä
Puun tuottamisen, Ennaltaehkäisevän
terveyden ja Vuorovaikutuksen asiantuntija.
Yhteiskunnallinen aktiivi ja keskustelija.
Kansainvälinen luennoija.
Sahalan Kartano
Rautalampi
vessi@sahalankartano.fi
+358400 763700