ENNALTAEHKÄISYLLÄ JÄTTISÄÄSTÖT JA KANSANTERVEYS KUNTOON

Kansanterveys on tosiasiassa menossa kokonaisuutena huonompaan suuntaan… ja nopeasti. Resurssien ja lainanoton tarve sairaan- ja hoivahoitoa varten kasvaa. Meillä ovat kriisiytymässä…

 • Huonovointisuus ja sairaalloisuus elintapojen repsahtamisen, huonon terveysneuvonnan ja ikääntymisen takia.
 • Potilasmäärät huonon immuniteetin, huonokuntoisuuden, ikääntymisen ja alkoholin käytön takia.
 • Työn tuottavuus väsymyksen, huonokuntoisuuden, heikkenevän aivoterveyden ja monien sairaslomien takia.
 • Sairaanhoidon rahoitus paisuvien hoito-, laite-, rakennus-, matka-, tietojärjestelmä-, hallinto- ja lääkekulujen takia.
 • Hoitohenkilökunnan riittävyys sen ammattikunnan suuren sairaspoissaolon, huonon johtamisen ja työn huonon imagon takia.

Suomi voisi säästää jättisummia tehokkailla kansanterveyttä parantavilla toimilla eli ennaltaehkäisyllä. Näitä tehdään nyt aivan liian vähän ja tehottomasti, eikä meillä ole sitä varten kunnollista ohjelmaakaan.
Suuri määrä erilaisia mahdollisuuksia on käyttämättä tai vajaakäytössä.

Sairastuminen ja huonovointisuus keskittyvät yhä enemmän vähemmän koulutettuihin. Huono kansanterveys siis myös huonontaa tasa-arvoa. 

Huolestuttavia faktoja heikosta ja heikkenevästä kansanterveydestä

Meillä on yli miljoona kansalaista, joilla on jokin diagnosoitu häiriö aivoissa, yleisimpinä masennus / alakulo, ADHD sekä nopeasti lisääntyvät muistisairaudet ja autismi. Yleinen ja lisääntyvä nuorten syrjäytyneisyys liittyy myös aivojen tasapainoon ja kuntoon. Alakulo ja masennus on pahimpien joukossa kansanterveyden heikentäjänä ja lisää muistisairauksia. Yli 400.000 syö jatkuvasti masennuslääkkeitä, joiden teho ja vaikuttavuus on erittäin kiistanalainen. Masennuslääkkeet myös invalidisoivat monia.

Työantajat eivät yleensä halua palkata yli 50-vuotiaita, koska useimmiten aivojen heikentynyt kunto ja siitä johtuva henkinen vireys, jaksaminen sekä oppimis- ja muuntumiskyky on jo laskenut liikaa, vaikka varsinaista muistisairautta ei vielä olekaan. Ihmisiä on aivan ”liikaa” sairaslomilla. Heitä jää myös sankoinjoukoin sairaseläkkeille tai syrjäytyy työelämästä eri vaiheissa jo nuoresta pitäen. Myös seniorien työpotentiaali on tarpeettoman pieni huonovointisuudesta ja väsymyksestä johtuen.

Sairaan- ja hoitoalan organisaatioissa sairaspoissaolot ovat kaikista korkeimmat eri syistä.
Tehokas ennaltaehkäiseminen ja monenlaiset tuottavuutta ja viihtymistä lisäävät toimet lisäisivät työn tarjontaa ja vähentäisivät pahaa työvoimapulaa ja heikkoa työn tuottavuutta koko yhteiskunnassa.
Vuosittain yli miljoona syö kipulääkkeitä. Krooninen kipu aiheuttaa valtavat tuottavuusvaikutukset ja suuren joukon sairaseläköitymistä. Kipulääkkeet sitten vielä huonontavat suoliston mikrobiomia, mikä taas heijastuu terveydessä moneen.

Suomessa on noin kolme miljoonaa ylipainoista. Yli 90 % ihmisistä on ylipainoisia 60-vuotiaina lihavuustauteineen. Useimmilla on monia kaikkiaan kymmenistä lihavuussairauksista. Diabetes oheistauteineen vie jo noin 7 prosenttia sairaanhoitokuluista. Lapsista ylipainoisia on käytännössä kolmannes. Heidän terveystulevaisuuttaan on pahasti vahingoitettu. Suomalaisista todennäköisesti yli 80 %:lla on paastoverensokeri yli 5, eli he ovat jo tietämättään varhaisdiabeetikkoja, jota ilmiötä monet pitävät kaikkien kansansairauksien ”äitinä”.
Meillä on kerrallaan 800 000 selkäkipuista, satoja tuhansia, joilla on suolistotulehdusta samaten kuin niitä, joilla on ainakin lievä mutta diagnosoimaton kilpirauhasen vajaatoiminta ja tyypillisesti yhdessä suoliston tulehtuneisuuden kanssa. TULE vaivat ovat taas ykkösenä ja aiheuttavat yli 17.000 vanhaiseläköitymistä vuodessa.

Nyt vuosittain vajaa 17.000 jää sairaseläkkeelle mielenterveyssyiden takia samalla kun syntyvien määrä lähenee 40.000:tta. ”Katastrofaalisesti jopa n. 2 miljoonalla työkyky on alentunut.
Suurimmalla osalla ihmisiä on jonkin asteinen niin sanottu ”hiljainen” eli piilevä tulehdus, joka heikentää heidän terveyttään ja altistaa kroonisille ja akuuteille sairauksille ja myös muistisairauksille. Tulehdusta on yleisimmin suussa, ylimääräisessä rasvakudoksessa, verisuonissa, genitaaleissa, suolistossa ja rappeutuvissa nivelissä.

Terveiden ikävuosien (ei säännöllistä lääkitystä tai kroonisen sairauden diagnoosia) määrä on ollut laskussa jo useita vuosia, ja on nyt noin 56 vuotta. 85 prosenttia 65 vuotta täyttäneistä on jo niin huonokuntoisia, että heillä on jo todettu joku lääkitystä vaativa vakava krooninen vaiva. Korona aika käänsi myös elinajan odotteen Suomessa laskuun. Maailmalla on raskaan sarjan asiantuntijoita, joiden mielestä myös koronarokotteilla voi olla asian kanssa tekemistä.

Lapsiluvun vähenemisen taustalla ovat myös digilaitteiden säteilyyn ja hormoniterveyteen liittyvät asiat.
Tutkijat ovat tienneet jo 2000- luvun alkupuolelta lähtien, että määrätyt teolliset molekyylit käyttäytyvät elimistössä kuin hormonit, sotkien mm. lisääntymis- ja sukupuoliterveyttä. Japani on varoittava esimerkki väestön lisääntymisterveyden romuttumisesta. Olemme samalla polulla huonontuvine lisääntymisterveyksinemme. Eräs johtavista alan johtavista tutkijoista tri Shanna Sawn kuvaa lisääntymisterveyden jatkuvan heikkenemisen tuoreessa 2022 ilmestyneessä kirjassaan ”Count Down”.

Kansanterveyden lähitulevaisuus on synkkenemässä. Toisiinsa yhteydessä olevat lisääntymisterveyden nopea heikkeneminen ja ICT laitteiden vaikutukset elintapoihin, mielenterveyteen ja ajankäyttöön muodostavat jättimäisen kansanterveydellisen ”aikapommin”, josta viitteitä on jo näkyvissä ja joiden torjuntaan olisi viivytyksettä paneuduttava.

 

Talousvaikutukset ovat vakavat

Kansallinen terveydenhoitopolitiikka keskittyy lähes vain sairauden ja hoivahoitoon. Ennaltaehkäisyyn kuluu noin kaksi prosenttia terveydenhuollon rahoituksesta. Apteekit, yksityisklinikat, suurin osa lääkäreistä ja lääketeollisuus mahtavine lobbauskoneistoineen (ulottuu välillisesti myös poliittiseen päätöksentekoon) ja omine koulutus- ja tutkimusohjelmineen haluavat lisääntyviä potilasmääriä ja liikevaihtoa. Näinhän myös on tapahtumassa. Tervehtyvä kansa olisi harmi lääketeollisuudelle ja yksityiselle sairaanhoitosektorille. Koko hoiva- ja sairaanhoidon yli 35 miljardin kuluista valtio vastaa noin 23 miljardista ja sen lisäksi tulee yksityisten, järjestöjen, kuntien, yritysten ja vakuutusyhtiöiden maksamat jättikulut. Sairastamisen tuottavuus ja työpoissaolokulut ovat vielä kaiken tämän päälle. OECD arvioi elokuussa 2021, että pelkästään masennus maksaa Suomelle jo 11 miljardia vuodessa.
Julkinen talous on jo pahasti rakenteellisesti miinuksella, eikä ulospääsyä ole edes näköpiirissä. Moniin yhteiskunnan tärkeisiin peruspalveluihin tarvittaisiin enemmän rahaa, jota ei ole. Jo viiden vuoden kuluttua kansantalous on paljon nykyistäkin vakavammissa vaikeuksissa, uusraihnaistumisen, työvoiman vähenemisen, ikääntymisen ja vanhusten lisääntyvän sairastamisen takia. Jo nyt meillä on noin puoli miljoonaa diagnosoituja ja diagnosoimattomia muistisairaita ja heillä satoja tuhansia hoitajia. Jo nyt hoitolaitoksiin on vaikeaa saada riittävästi työntekijöitä ja tilanne pahenee nopeasti. Hoitajien palkkojen tuntuva nostaminen toisi lisää työvoiman tarjontaa mutta samalla valtavia lisäkustannuksia.
Työterveyslaitos arvioi toukokuussa 2018 että vuonna 2050 kroonisten sairauksien hoito maksaa nykytrendillä reaalisesti 60 prosenttia nykyistä enemmän. Niitä rahoja ei ilman massiivista lisävelanottoa ole työvoimaltaan kutistuvassa ja vanhenevassa Suomessa.

Terveyden kriisiytymisestä USA on varottava esimerkki: sairaanhoito on erittäin kallista ja karkaamassa jopa keskiluokkaisen ulottumattomiin. Sen keskimääräinen laatu on heikkenemässä ja virheitä sattuu valtava määrä. Harvalla vakuuttamattomalla on enää varaa hoidattaa itseään. Kansanterveys on huononemassa. Odotettavissa oleva elinaika on jo laskussa samaten kuin terveiden elinvuosien määrä.

Siellä korruptiosta ja korporaatioiden suuresta vallasta kertoo se, että muuten kilpaillussa yhteiskunnassa lääkkeiden ja sairaanhoitopalveluiden hinnat ovat erittäin korkeat, eikä ennaltaehkäisyä ole, ei suvaita eikä sitä kouluteta, eikä terveysriskeistä ja haitta aineista tiedoteta kunnolla. Myös terveyttä suojaavaa ja edistävää lainsäädäntöä kokonaisuudessaan pidetään heikkona.

Onko media suitsettu ja viralliset asiantuntijat puolueellisia?

Silmiinpistävää myös on, että media, jonka pitäisi olla vallan vahtikoira, käsittelee hyvin vähän ja kuin silkkihansikkain sairaanhoidon ja lääketeollisuuden virheitä, tietopimityksiä ja väärinkäytöksiä.
Julkisen Sanan Neuvoston paneeli-keskustelutilaisuudessa Kuopiossa vuonna 2013 aihe oli: ”Mistä media ei kirjoita”. Kysyin: ”Miksi se ei kirjoita lääketeollisuuden epäeettisistä toimista, virheitä ja väärinkäytöksistä.” Panelistit katselivat neuvottomina toisiaan. Professori Myllykangas takanani nousi ja kajautti: ”Eivät uskalla. Tietävät että turpaan tulee”!
Huolestuttavaa ja oireellista on myös, että valtakunnan valtamediat käsittelevät kansallisia terveysasioita aina ennaltaehkäisevyys näkökulma ohittaen koululääketieteen tai sille alisteisen virallisen ravitsemusterapian tai farmakologian näkökulmasta.
Asiantuntijoiksi valitaan lähes järjestään samat, teollisuuden kanssa yhteistyötä tekevät, jotka eivät ole saaneet varsinaista ennaltaehkäisevää koulutusta, eivätkä tunne uutta ennaltaehkäisevää tutkimusta, eivätkä sitoumustensa ja työtaustansa takia tietenkään halua toimia ennaltaehkäisevyyden puolesta.
Onneksi lääketeollisuuden epäeettisitä toimintamenetelmistä ja arvoista kirjoitti vuonna 2014 palkitussa ja loistavassa ja paljastavassa teoksessaan EU:n lääketurvallisuusviraston eläköitynyt pääjohtaja, tanskalainen professori Peter C. Götzche kirjassaan ”Tappavat Lääkkeet ja Järjestäytynyt Rikollisuus”. Kirjan tuhannet karmeat faktat yli 500:lla sivulla (yli 800:ssa viitettä) ovat hiuksia nostattavia.
Kirja on ”must read” -luettavaa poliitikoille, kansantalous ja -terveyspäätöksiä tekeville ja kaikille terveyshallinnoissa työskenteleville.
Vahvat lääkeklusterin lobbaajat verkostoineen ja yhteistyölääkäreineen (usein johtavissa asemissa) toimivat tiukasti tätä vastaan. Suomessakin lääkärit ja varsinkin ylilääkärit (MOT 2010: yli 90 % ylilääkäreistä saa säännöllisiä ”palkkioita” lääketeollisuudelta) kyllä lyttäävät poliitikon auktoriteetillaan, joka koettaa tulla kansanterveyden ”tontille” ennaltaehkäisyajatuksineen.

Eri teollisuudenalat ja kv jättiyhtiöt vyöryttävät markkinoille toinen toistaan koukuttavampia ja ihmisille haitallisia herkku-, peli- ym- pidi- ja ns ”ajanvietetuotteita rajoituksetta ja ilman valvontaa. Kuluttajat ja varsinkin lapset saadaan totutettua näiden säännölliseen käyttöön niihin sisällytettyjen addiktiivisten ominaisuuksien vuoksi. Näillä on yhdessä kansanterveyttä voimakkaasti vaikutus, kuten viime vuosina on nähty. Yhteiskunnan ja viranomaisten tulisi uskaltaa ottaa käyttöön ohjaus-, koulutus- ja rajoituskeinoja kansalaistensa suojelemiseksi. Näinhän on jo tehty alkoholin, tupakan mutta myös myrkyllisten ja huumaavien aineiden kanssa.

 

Voisimme säästää miljardeja ehkäisemällä sairauksia

Ennaltaehkäisevän luontais- eli funktionaalisen lääketieteen (CAM = Complimentary and Alternative Medicine) tutkijat, lääkärit ja terveysasiantuntijat Suomessa ja muualla tietävät miten sairastuvuus saataisiin laskemaan. Heidän mielipiteitään ei politiikassa kuulla vaikka sana ennaltaehkäisy vilahteleekin politiikan sivulauseissa. Terveelliseen ja ennaltaehkäisevään tyyliin pyrkiviä ja eläviä ja siten paremmin voivia ihmisiä on Suomessa jo satoja tuhansia ja tutkimustoiminta maailmalla on vilkasta. Sekä WHO että EU ovat kehottaneet valtioita ottamaan CAM:in mukaan kansanterveyden hoitoon.

Ennaltaehkäisyn laaja ja tehokas toteutuminen olisi valtavan kannattavaa kansantaloudelle. Sairaan- ja hoivahoidon sekä syrjäytymisen kulut laskisivat miljardeittain ja tuottavuus nousisi merkittävästi. Säästöä tulisi valtavasti jo siitä, että vanhusten keskimääräinen laitos-/muistisairaus- hoitoaika lyhenisi vuosilla. Terveemmät työikäiset kansalaiset myös tuottaisivat ja maksaisivat veroja enemmän. Terveemmät seniorikansalaiset myös olisivat pidempään työelämässä, myös osa-aikaisena, mikä helpottaisi työvoimapulaa. Oikein hyvä työterveys vähentäisi valtavasti SAHO (sairaanhoito) alan työvoiman tarvetta vähempien sairaspoissaolojen ja tehokkaamman työn kautta.

Tehokkaita, kustannuksettomia tai halpoja ennaltaehkäisykeinoja olisi paljon:
(Keltaisella pohjustetut keinot olisivat yhteiskunnalle ilmaisia tai hyvin halpoja)

 1. OPETUKSEN MUUTTAMINEN OPTIMISMIA JA ITSEOHJAUTUVUUTTA KEHITTÄVÄKSI Pessimistisesti ajattelevat sairastuvat neljä kertaa useammin sydän ja verisuonitauteihin sekä paljon useammin myös muihin tauteihin. Heillä elintavat ovat keskimääräisesti huonommat ja kyky niiden muuttamiseen on heikko. Opetuksella kaikissa oppilaitoksissa voidaan vaikuttaa perussuhtautumiseen, jos asia vain on tieostettu ja otettu viisaasti huomioon myös opettajien koulutuksessa.
 2. ALKOHOLIN KULUTUKSEN JA SITEN ALKOHOLIHAITTOJEN LASKU Suorat ja epäsuorat alkoholihaitat ovat meillä 13,5 mrd. (STM 2015), mitä voitaisiin alentaa miljardeilla kulutusta vähentävällä alkoholipolitiikalla. Ks. kirjoittajan alkoholin kulutusta ja kustannuksia vähentävä erillisohjelma www.vessi.eu.
 3. HAITTAMAKSU ROSKARUUALLE JA SAMA RAHA TERVEELLISEN RUUAN TUKEMISEEN Haittaruoka (pikaruoka, sokerijuomat, makeiset, makeat leivonnaiset, prosessoidut einekset, alkoholi) jotka sisältävät runsaasti erilaisia sokereita, puhdistettuja ja nopeita viljahiilihydraatteja, palmuöljyä (jota syömme n. 50 kg/v ja jota EU kehottaa välttämään haitallisena) ja useita haitalliseksi todettuja lisäaineita n. 400:sta sallitusta. Kulutusta ohjaisi terveellisempään suuntaan haittaruuan alv:n korotus esimerkiksi 50 prosenttiin ja vastaavasti terveellisten elintarvikkeiden (marjat, vihannekset, hedelmät, pähkinät, sienet, siemenet, yrtit, terveysvaikutteiset mausteet, kala, vaalea liha, 100 % kauratuotteet) alv-huojennus tai sen poisto.
 4. D-VITAMIINI- ja HIVENRAVINNESUOSITUKSEN TASON NOSTO D-vitamiinin n. 8000 tutkimusta yli 80 v aikana, biokemiallinen tieto ja valtava määrä kokemuksellista tietoa ovat vesiselvät samaten kuin meidän talvisin aivan liian matala keskimääräinen tasomme. Alkuperältään meille ”afrikkalaisille” ihmisille terveellisin ja luonnollisin D-vitamiinin taso veressä on tutkitusti ”aurinkolomataso” eli 120–150 nmol/l eli lisäravinteena auringottomaan aikaan 50 –200 mcg / pv elopainosta ja suoliston kunnosta riippuen.  Tämä taso estää hyvin monia vaivoja ja sairauksia. Suositusten noston lisäksi fiksua olisi laittaa nykyistä reilummat D-vitamiinilisäykset moniin elintarvikkeisiin. Laitoshoidossa oleville pitäisi ruuan lisänä antaa D-vitamiinia ja muitakin yleisesti niukkoja suojaravinteita, niin kuin kaikille lemmikeille ja karjaeläimillekin annetaan automaattisesti, vaikka ne eivät edes syö tyhjiä kaloreita kuten me ihmiset. Muissakin ravinteissa kansalliset suositustasomme ovat liian matalia, koska ne koettavat teollisuuden mieliksi todistaa, että tavallinen teollisuus- / einesruoka sisältää tarpeeksi suojaravinteita. D-vitamiinin lisäksi B12 vitamiinin, foolihapon, raudan, kuparin, sinkin, magnesiumin, jodin, seleenin ja kuidun ja määrät suomalaissa ovat hyvin yleisesti liian matalia suhteessa optimiin ja ovat monilla oikeasti hyvän oman terveyden ja kansanterveyden este.  Jo Ylpön suositus oli 100 mcg kaikille (jolloin mm. lasten diabetes oli vain 1/5 nykyisestä), mutta hänen jälkeensä KTL – THL hivuttivat ilman tiedeperusteita suositukset n. 1/10 osaan.
 5. NATRIUMILLE KATTO VALMISRUUISSA Verenpaine tulee pääasiassa natriumista ja on paha sairastuttaja monen sadan miljoonan kuluineen. Sitä saamme suolan lisäksi noin 40 sallitusta lisäaineesta. Lähes kaikkeen valmisruokaan ja eineksiin on lisätty liikaa natriumia joko suolana tai muina lisäaineina. Lisätylle kokonaisnatriumille tulisi elintarvikkeissa olla tiukka maksimi.
 6. KUITUMINIMIN LISÄÄMINEN VALMISRUOKASÄÄNNÖSTÖÖN Valmisruokiin tulisi määrätä kuituminimi. Kivikauden ihmisen suolistomme oli sopeutunut yli 100 g kuitumäärille/pv. Nyt saamme vain 13 g.  Kuidun puute aiheuttaa hiljaisen tulehduksen, suolistosairauksien ja vaivojen lisäksi vastustuskyvyn laskua ja epäsuorasti sydänvaivoja sekä mielen- että muistisairauksia. Suolisto on terveyden keskus ja kasvikuitu siellä ainoa hyödyllisten bakteerien ravinto. Kuitupitoisen ruuan tekeminen tai sen lisääminen ruokaan jo tekovaiheessa on helppoa ja halpaa.
 7. MAIDON MUUTTAMINEN A2-MAIDOKSI JA MAIDON KÄSITTELYN PARANTAMINEN Suomalaisten maitorotuisten lehmien (FR, AY) maidossa on ns. BCM-7 solujen hapettumista edistävä proteiini, joka altistaa monille kansansairauksille, joissa Suomi on kärkisijoilla. Prof. Woodwardin  kirjassa ”Devil in the Milk” asia seulotetaan tarkasti. Suomessa jotkin viljelijät (mm. Iisalmessa, MT:n juttu 2/19 ja YLE 8/2020) ovat omin avuin muuttaneet karjansa valinnalla laboratoriotestien avulla ja saaneet näin terveellisempää ja myös allergisille sopivaa maitoa. Maito saataisiin huomattavasti terveellisemmäksi edellä mainitun. lisäksi lopettamalla myös hyödylliset bakteerit tuhoava pastörointi vanhana jäänteenä, lopettamalla maidon luonnollisen rakenteen tuhoava homogenointi ja vähentämällä rasvan poistoa maidosta.  Hapanmaitotuotteiden (joissa ei lisättyä sokeria) huomattavista terveysvaikutuksista tulisi voida tiedottaa nykyistä vapaammin.
 8. TUPAKAN, NUUSKAN JA SÄHKÖTUPAKAN EDELLEEN VÄHENTÄMINEN Tarvitaan topakampia lakeja ja rajoituksia näiden riippuvuutta aiheuttavien haitta-aineiden edelleen vähentämiseksi.
 9. HUUMERIIPPUVUUTTA AIHEUTTAVIEN LÄÄKEMÄÄRÄYSTEN VÄHENTÄMINEN Kodeiini- ym. opioidipohjaisista lääkkeistä riippuvaisten määrä on kovassa kasvussa, joiden yliannostukseen kuolee nyt noin 200 hlö/v ja kymmenet tuhannet ovat addiktoituneet. Koska kevyet suositukset eivät auta, tarvitaan topakampia toimia näiden lääkemääräysten kääntämiseksi laskuun. USA on varoittava esimerkki tämän ongelman paisumisesta lepsuilun ja lääkepiirien lobbaamisen takia.
 10. YLILÄÄKINNÄN VÄHENTÄMINEN On tunnettua, että vanhuksia ja muita puolustuskyvyttömiä (mielenterveyspotilaat ym.) yli-lääkitään yleisesti. Siitä aiheutuu heille elämänlaadun laskua ja sivuoireita, sekä jättimäisiä kuluja yhteiskunnalle. Lääkevalmistajia lukuun ottamatta on kaikkien etu, että mikä vaan ylilääkintä saadaan kuriin. Hoitavan lääkärin lisäksi tarvitaan muu varmasti lääketeollisuudesta riippumaton elin tai ammattilainen, joka arvioi toistuvasti kroonikko potilaan lääkityksen oikeellisuuden.
 11. YRITYKSILLE OIKEUS VÄHENTÄÄ KAIKKI TYÖTERVEYTTÄ LISÄÄVÄT TOIMET Moni yritys parantaisi henkilöstön työterveyttä omilla toimillaan, jos ne olisivat vähennyskelpoisia. Tämä on typerästi estetty lainsäädännöllä. Meillä Suomessa on jo yrityksiä, joilla on laaja oma työterveysohjelma (mm. Salli Systems Rautalammilla), jolla sairastumista ja sairaspäiviä on saatu verrattomasti vähennettyä (Sallilla jopa alle 1 %:iin työajasta) ja tuottavuutta kohotettua. Siellä kaikille työntekijöille mm. jaetaan pikkujoululahjaksi kaikki seuraavan vuoden lisäravinteet Joita ovat monivit. x 2, Mg, Omega3, B12, alfalipoiinihappo ja D (120 mcg/pv).
 12. AIVOTERVEYSOHJELMA YLI 40-KYMPPISILLE Kallista hoitoa vaativien muistisairauksien yleistyminen kriisiyttää erikoissairaanhoitobudjetit. Jokaiselle yksilöittäin tehtävä ennalta ehkäisevä aivoterveysohjelma kunnissa jo ennen 50 ikävuotta, opastus ja seuranta ja jatkokoulutus seniorivuosina vähentäisi näitä kalliita sairauksia merkittävästi. Suomen tulisi lisätä foolihappoa esimerkiksi jauhoihin Britannian tapaan. Tämän yhden ainoan keinon ansiosta Englanti ainoana maana Euroopassa sai muistisairaudet laskuun nostettuaan kansallisen suosituksen 800 mcg:aan (Suomella 300 mcg, saanti 250 mcg) ja alkamalla lisätä sitä jauhoihin. Maahan tarvitaan teollisuudesta täysin riippumaton monitieteellinen elin valvomaan ja ohjeistamaan kaikkea vanhuksiin liittyvää hoivaa, muuten laatu edelleen laskee ja kustannukset karkaavat.
 13. SUUN TERVEYDENHOITO PAREMMAKSI Uusien tutkimusten mukaan ientulehdusta aiheuttavat bakteerit pääsevät myös aivoveriesteen läpi aivoihin ja aiheuttavat muistisairauksia. Jopa 35 %:lla on näitä bakteereita. Muut suun tulehdukset lisäävät kehon tulehduskuormaa ja ovat lisäriski kroonisissa sairauksissa. Erityisesti vanhempana ja laitoksissa suun hoito repsahtaa, mikä näkyy rumasti aivosairaustilastoissa. Niille pitäisikin panna tiukat hammasterveystavoitteet ruuan laadussa ja vanhusten hampaiden puhdistus. Suun ja ikenien hoidosta tarvitaan paljon parempaa valistusta ja ohjausta ja edullisia tai ilmaisia tarkastuksia kaikille ikäryhmille. Ruokailutilojen hygieniasäännöstön rinnalle tulisi laittaa valtakunnallinen velvoittava määräys, että kaikissa asiakaspöydissä on oltava hammastikkuja ja ksylitoli pastilleja. Yhden dementikon vuosihoidon hinnalla (n. 50.000 €) saataisiin tuhansia suun tarkastuksia. Tiedämme varmasti, että lisätyn sokerin syönti korreloi voimakkaasti suuterveyteen. Silti hammaslääkärit ovat lopettaneet käsittämättömästi puhumasta sokerin haitoista suuterveydessä.
 14. ENEMMÄN RAVINTEITA JA KUITUA SISÄLTÄVÄÄ RUOKAA KOULUIHIN Kouluruuan ravinteilla on suuri merkitys oppimiseen, mielialaan ja keskittymiskykyyn. Myös suuri joukko vanhuksia syö sitä joka kunnassa. Ruuassa pitäisi olla nykyistä enemmän tärkeitä ravintoaineita kuten Omega 3 -rasvahappoja, kuitua, B-vitamiineja, seleeniä, jodia, magnesiumia ja rautaa. Ruuan kustannuslisä tulisi takaisin moninkertaisesti parempina oppimistuloksina, koulurauhana ja parempana syöjien terveytenä. Ruoka tulisi kouluissa myös syötyä, jos koulupäivinä oppilailla olisi lisäksi poistumiskielto kesken koulupäivän.
 15. VÄESTÖN LIIKKUMAAN SAAMISEN KEINOJA Liikunnan puutteen torjuntaa ja parempia oppimistuloksia tukisi suurempi laadukkaan koululiikunnan määrä. Tärkeä tavoite olisi opettaa lapset hallitsemaan leppoisasti ja hyvässä hengessä ilman kilpailua useita lajitekniikoita, joista kukin voi työikäisenä sitten valita terveysliikuntansa. Yhteisliikuntatunnit tukisivat myös yhteisöllisyystavoitteita ja -koulutusta. Koulujen pihoilla tulisi olla monipuoliset katokselliset välineet erilaisten liikuntalajien ja -pelien harjoittamiseen. Koululaiset saisivat koulukyydityksen vasta, jos pyöräillen matkaan kuluu aikaa enemmän kuin 45 minuuttia eli n. 12 km. Kouluissa kaikkien tulisi oppia myös juoksemaan, kävelemään keskipitkiä matkoja, uimaan, ajamaan pyörällä, tanssimaan ja ainakin muutamia terveysliikuntalajien lajitekniikoita. Sähkö potkulaudat tulee kieltää, koska niiden tulo on romahduttanut nuorten polkupyöräilyn. Erilaisilla suunnitteluratkaisuilla saadaan aikaan enemmän polkupyörällä ajo-, rappusten nousu- jne. suoritteita. Kunnat tulisi velvoittaa ylläpitää nykyistä enemmän viihtyisiä liikuntapalveluja alueillaan. Valtion tai kuntien tulisi velvoittaa urheiluseurat tukien vastapainoksi järjestämään niin paljon ryhmiä ja ohjausta, että kaikki halukkaat sopisivat ryhmäliikuntaharrastuksiin mukaan ilmaiseksi tai hyvin kohtuullisilla kustannuksilla. Kansanterveyden kannalta tämä on aivan eri vaikutusluokkaa kuin tukea kilpaurheilua. Lue VJJ:n erikoisohjelma liikunnan lisäämiseksi yhteiskunnassa sivulla www.vessi.eu.
 16. PAREMPI ERGONOMIA KOULUISTA ALKAEN Lapsilla, nuorilla ja opiskelijoilla esiintyy yleisesti ja enenevästi selkä- ja ryhtivaivoja, nyt kun jo lastenkin elämä on digilaitteiden kanssa kököttämistä päivät pitkät. TULE vaivojen takia varhaiseläköityy 17.000 ihmistä vuodessa. Selkiä leikataan ja tekoniveliä asennetaan noin 40 000 toimenpiteessä vuosittain n. 600:lla miljoonalla. Nykyiset työpiste-ergonomiasuositukset ja määräykset eivät toteuta hyvää ergonomiaa. Uusissakin työpisteissä esiintyy yleisesti tietoisuuden ja tiedon puutteessa terveyttä heikentäviä ratkaisuja. Ammattiautoilijoiden ja konekuskien lähes sääntönä ilmenevät selkävaivat olisi suurimmaksi osaksi vältettävissä. Ergonomia- ja nivelterveyden ajanmukaisilla ja järkevillä suosituksilla, standardeilla, tiedoilla ja tekniikoilla suurin osa niistäkin voitaisiin välttää. Pikasäätöiset muistipaikkaiset eli seisomavaihtelun mahdollistavat pöydät ja keskiraolliset keinuvat satulatuolit ja monitorien yms. sijoittaminen silmien tasalle ja optimietäisyydelle johtaisivat käänteentekevään ryhti- ja istumaterveyskehitykseen nuoresta pitäen, jossa myös lantion alueen elinten- ja alaraajaterveys paranisi (ks. tiedeartikkelit salli.com)
 17. HAITTAKEMIKAALIT JA HORMONIHÄIRITSIJÄT KURIIN Yleisterveyden sekä hormoni- ja lisääntymisterveyden heikkeneminen johtuu tutkimusten mukaan suurimmaksi osaksi ruuan, ilman ja kosketuksen kautta saaduista teollisista molekyyleistä ja haitta-aineista. Tilanne on lisääntymisterveydessä, syöpätaudeissa ja erilaisissa allergioissa ja yliherkkyyksissä hälyttävä ja tiedetään, että kemikaaleilla on ratkaiseva merkitys em. sairastuvuuteen. Tilanteen parantaminen olisi kiireellisintä haitallisten ja hormonihäirintäkemikaalien rajoituksissa, että hälyttävät trendit (seksiaktiivisuuden ja vauvojen väheneminen, siittiöiden ja testosteronin määrän lasku, genitaalisairaudet) saataisiin taitettua. Päättäjiltä vaaditaan jämäköitä otteita, sillä vastassa on kemian suurteollisuus, joka pitää EU:n elimet tässä asiassa passiivisena jättimäisellä lobbaamisella. Ongelmakimppuun kuuluu myös aivan liian leväperäiset säännöstöt kodin- ja teollisuuden haittakemikaalien erittelyistä tuotepakkauksissa. Haitta-ainekieltoja voisi soveltaa myös kansallisesti, kun esittää tutkimuksia kieltojen tueksi. Lue alan silmiä avaava kirja: prof. Shanna Sawn 2022, Count Down.
 18. ITSEHOITOON KANNUSTAMINEN VEROHELPOTUKSILLA Erittäin tehokas terveysmotivaattori olisi progressiivinen verohelpotus (1 – 5 %) 40 + ihmisille, jotka esittävät tuoreita, itse hankkimiaan hyviä terveystestien arvoja (rasvaprosentti, verenpaine, luun tiheys, tri-glyseridi taso, hapenottokyky ja maksa-arvot), jotka määräävät paljolti tulevan hoidon ja siten kustannusten tarvetta.
 19. TYÖTERVEYSPALVELUT POIS LÄÄKÄRIKESKUKSISTA On nurinkurista, että yksityiset sairaanhoitoklinikat tuottavat työterveyspalveluja. He saavat enemmän liikevaihtoa ja -voittoa sairastavista, ja siksi työterveyshuollosta on tehty melko tehotonta. Lakisääteisten työterveysohjelmien huomattava tehostaminen, laajentaminen ja erottaminen pois yksityisistä lääkärikeskuksista nostaisi työterveyshuollon tasoa.
 20. SAIRAANHOITOAMMATTILAISTEN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Lääkärien, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien koulutuksen uudistaminen tehokkaasti ennaltaehkäisevään suuntaan parantaisi ennaltaehkäisevyyden tehoa ja toisi tuloksia. Funktionaalinen lääketiede, CAM sekä ravitsemuslääketiede ym. lääkkeettömät toimivat hoidot pitäisi ehdottomasti ottaa mukaan koulutukseen perusteellisina kursseina.
 21. RUUANLAITTOAMMATTILAISTEN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN TERVEYSTIETOISEKSI Suurkeittiö- ja ruuan valmistuksen ammattilaisille ravinnon terveystekijöiden koulutuksessa terveellisyys pitäisi laittaa ykkösprioriteetiksi. Hyvässä ruuassa on vain ammattitaitokysymys yhdistää hyvä maku ja näkö, taloudellisuus ja terveellisyys.
 22. KOULUIHIN TEHOKAS JA KATTAVA TERVEYSOPETUS Terveystavat määräytyvät nuorena. Kouluissa laadukas terveysopetus kaikilta ennaltaehkäisevän terveyden ja hyvinvoinnin aloilta ml seksuaalisuus ja sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot aiheuttaisivat positiivisen vaikutuksen kansanterveydessä. Tämän osana lapset ja nuoret opetetaan tekemään aterioita ja välipaloja terveellisimmistä raaka-aineista kuten siemenistä, marjoista, hedelmistä, vihanneksista, sienistä, munista, terveysvaikutteisista mausteista, yrteistä, terveellisistä rasvoista, kalasta, valkoisesta lihasta, makeuttamattomista maitotuotteista, merilevästä ja riistasta.
 23. NEUVOLALAITOS TULISI UUDISTAA PERHETERVEYSKESKUKSIKSI. Nykyistä paremmin koulutettu neuvolan terveydenhoitaja voisi auttaa nuorta ja kokematonta lapsiperhettä monessa sosiaalisen, henkisen ja fyysisen terveyden asioissa. Perheen määrättyihin peruskursseihin osallistuminen olisi motivoitettu siten, että molempien vanhempien suoritettua kurssin hyväksytysti, siitä saisi lisäbonuksen lapsilisiin.
 24. URHEILUSEURAT VELVOITETTAISIIN MYÖS TERVEYSLIIKUNTAKASVATUKSEEN Kilpaurheilutoiminnan lisäksi seurat velvoitettaisiin ottamaan nykyistä enemmän roolia suurempien lapsimäärien kasvatuksessa. Niiden saamat tuet riippuisivat paljon niistä suoritteista, jotka tehtäisiin valtion liikuntaneuvoston ohjeiden mukaan iloista liikunnallisuutta ja samalla tasa-arvoista yhteisöllisyyttä rakentaen. Esimerkiksi jalkapallon sääntöjä pitäisi junioritasolla kehittää niin, että päällä ei saa pukata palloa ja sääntörikkomuksista pallo menee aina vapaapotkupilkulle (6 m rankkaripilkun takana) ja että pelaajia vaihdetaan vapaasti kuin jääkiekossa pelikatkoilla. Joukkueet voisivat olla suuriakin. Myös jääkiekosta pitäisi karsia väkivaltaa pelaamalla kirjaimellisesti sääntöjen mukaan ainakin juniorikiekossa. Kaikenlainen sääntöihin kuulumaton väkivalta, jota liigapeleissä katsotaan läpi sormien, olisi kitkettävä. Näin kiekkoa voitaisiin pelata myös sekajoukkueilla. Seurat pitäisi kouluttaa toimimaan yhteisöllisesti sekä antamaan hyvää ravitsemus- ja elintapaohjausta ja olemaan ehdottomasti nuuska- ja päihdevastaisia.
 25. LÄÄKETEOLLISUUDEN PIILOROOLI JA LOBBARIT POIS TERVEYSPOLITIIKASTA ja HALLINNOSTA Kaikki asioista kunnolla perillä olevat tietävät, että lääketeollisuuteen sidoksissa olevat lääkärit puoltavat mieluummin sairaanhoitoon kuin ennaltaehkäisyyn panostamista. Tämä tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Topakoita toimia alan puhdistamiseksi teollisuuden avoimesta ja laajasta piilolobbauksesta tarvitaan. Myös nykyiset verkostot, riippuvuudet ja ”hyväveli”-verkostot tulisi tarkasti selvittää ja puhdistaa pois. Olisi tärkeää kieltää lääketeollisuuden kaikki yhteydet ja rahoitus potilasjärjestöihin (ja myös lääketieteen opiskelijoihin) mistä on nyt selviä haittavaikutuksia nähtävissä. SOTE alueilla lääkärit tai hoitajat eivät saisi istua sen alueen hallituksissa.
 26. TUOTESELOSTE- ja TUOTENIMIMÄÄRÄYSTEN TIUKENTAMINEN RUOKAPAKKAUKSISSA Löperöt määräykset ravintotuotteiden nimissä johtavat vääriin mielikuviin. Esim. leipiä nimetään yleisesti täysjyvätuotteina, vaikka puhdistettua jauhoa on suuri osa ja sokeria lähes aina. Nykyisten määräysten mukaiset tuoteselosteet ovat liian epämääräisiä, jotta kuluttaja voisi nähdä todelliset aineosuudet ja näin välttää heikkolaatuisia ruokia. Nykykäytäntö palvelee vain teollisuutta, joka voi näin harhauttaa kuluttajaa pimittämällä faktoja ja ylläpitämällä vääriä mielikuvia.
 27. DIGILAITTEIDEN SÄTEILYHAITTOJEN TIEDOSTAMINEN JA VÄHENTÄMINEN Uusimpien tutkimusten mukaan kännykän ja muiden langattomien digi- laitteiden ”heavy usereille” (eli suurimmalle osalle) on kehittymässä paljon suuremmat määrät monia vaivoja (ml. kasvaimia) kuin muille. Tutkijat puhuvat jo kehittyvästä aikapommista nuorison sairastuvuudessa. Näyttää siltä, että yleinen tapa pitää kännykkää datatilassa vartaloa vasten taskussa tai korvalla heikentää terveyttä vakavasti lyhytaaltosäteilyn säteilyn takia. 5G pahentaa tätä ilmiötä. Mm paksunsuolen syöpä on kaksinkertaistumassa 2015 – 2025 ilmeisesti juuri taskussa pidettävän kännykän takia. Myös sydämeen ja aivoihin liittyvät kasvaimet ovat lisääntymässä kännyköiden takia. On myös vahvenevia näyttöjä siitä, että joko kännykkäsäteily ja/tai kännykkäriippuvuus lisäävät masennusta. Riskitietoisuus-, käyttötapaohjaus- ja tekninen suojaus sekä kännykän käyttöön liittyvät ohjeistukset ja muut suojaustoimet tulisi viipymättä ajanmukaistaa sairausriskien vähentämiseksi ainakin lasten ja nuorten kasvuympäristöissä. Taistelu lyhytaaltosäteilyhaitoista muistuttaa hyvin paljon katkeraa tupakanvastaista kampanjaa kymmenien vuosien ajan, jossa todisteet kasvoivat kasvamistaan. Kymmenet miljoonat ehtivät kuolla ennen kuin ongelma tunnustettiin ja rajoituksia edes alkoi tulla.
 28. RUOKATURVALLISUUDEN PARANTAMINEN Meidän tulisi panostaa enemmän markkinoille pääsevän ruuan puhtauteen ja turvallisuuteen. Koska tuontiruuan määrä on kasvussa ja suuremman tarkastusfrekvenssin takia tullilaboratorioon tarvitaan lisää resursseja ja kotimaisenkin ruuan tarkastamisessa olisi lisää tehtävää. On tiedossa, että haitta- ja vierasaineet (ml. glyfosaatti- ym. kasvimyrkkyjäämät, raskasmetallit, muovihiukkaset jne.) heikentävät terveyttä. Geeniruoka (joka koe-eläinkokeiden mukaan aiheuttaa lisääntymiskyvyn heikkenemistä jo neljännessä sukupolvessa) olisi tiukasti torjuttava. Laadukkaasti tuotetun luomuruuan tuotannolle kestävänä (pohjavedet, peltojen hiilipitoisuus, ruuan terveellisyys) vaihtoehtona, tulisi olla hyvä kansallinen kannustus ja suosituimmuus tuki.
 29. TERVEYSVAIKUTTEISTEN MAUSTEIDEN JA LUONNON MAUSTEYRTTIEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN Suomalaisten osaaminen ruuan maustamisessa on hyvin rajoittunutta. Siinä menetetään suuri potentiaali parantaa sekä makua, kuitupitoisuutta että kansanterveyttä yhtä aikaa olemattomilla kuluilla. Luonnostamme löytyy useita voimakkaasti terveysvaikutteisia yrttejä. Tunnetuista terveysmausteista on kirjoitettu (mm. suom. prof. Piippo) laadukkaita kokonaisia lähdekirjoja valtavine tietomäärinen. Jo esim. yksinkertainen kurkuman, inkiväärin, mustapippurin ja kanelin sekoitus ehkäisee aivoissa amyloidiplakkien muodostumista muiden kymmenien vaikutustensa lisäksi ja samalla tekee ruuasta paljon herkullisemman. Terveysmausteiden ja yrttien ruokakäyttö tulisi sisällyttää laajasti ruuanvalmistus- ja sairaanhoitoalan koulutuksiin ja levittää tätä tietoa työterveyshoidoissa sekä neuvoloissa. Tutkitusta tiedosta ei ole puutetta.
 30. KELA KORVAUSTEN ULOTTAMINEN ENNALTAEHKÄISYYN JA LÄÄKKEETTÖMIIN HOITOIHIN Paljon tehokkaita hoitoja jää KELA korvauksia vaille, mikä vähentää niiden käyttöä ja näin lisää sairastumista. Esim. selkäkipuinen kuntoutuu todennäköisesti lääkehoitoa paljon nopeammin ammattitaitoisella rangan manipulaatiokäsittelyllä kiropraktikolla, jäsenkorjaajalla tai osteopaatilla kuin sivuvaikutuksia aiheuttavilla kipulääkkeillä, jotka eivät edes hoida juurisyitä. Tunnetut ja tunnustetut laadukkaan koulutuksen tuottavat lääkkeettömät hoidot vähentäisivät sairastumista ja tehostaisivat töihin paluuta selvästi.
 31. RAKENNUSHOMEHAITTOJEN SELVITTÄMINEN JA KORJAUSRAKENTAMINEN Suomessa lienee satoja tuhansia enemmän tai vähemmän homeisia rakennuksia, joissa asuvat potevat mitä moninaisia homemyrkyistä ja tulehduksista aiheutuvia sairauksia. Tarvitsemme ehdottomasti yhteiskunnan tuella toimivia tarkastajia ja mittaajia, jotta epäilyttävätkin homerakennukset saadaan kartoitettua ja korjattua tai hylättyä. Koska ainakin osa homerakentamisesta johtuu yhteiskunnan huonojen rakennusmääräyksistä, yhteiskunnan tulee jollakin osuudella avustaa korjausrakentamisessa. Lisäksi rakennusmääräyksiä tulee viipymättä uudistaa, että rakentamisen aikaiset käytännöt, tarkastus sekä suunnittelu tuottaisi terveitä rakennuksia. Rakennukset pitäisi rakentaa tästä teenpäin mieluiten puusta (hiilen sidonta) ja niin, että ne säilyisivät terveinä jopa satoja vuosia, kuten monet vanhat puutalot Suomessa ovat säilyneet. Tämän asian hoitamatta jättäminen tulee paljon kalliimmaksi kuin hoitaminen ja se modernisoi Suomen rakennuskantaa ja tuo paljon talousaktiviteettia rakennuselinkeinoon. Terveellisen rakentamisen ohjeistus ja lupakäytännöt pitäisi olla paljon nykyistä paremmat.
 32. TERVEYTTÄ EDISTÄVIEN YRTTIEN KÄYTÖN EDISTÄMINEN JA RAJOITUSTEN POISTAMINEN Elinympäristössämme kasvaa suuri määrä tehokkaasti terveyttä edistäviä yrttejä sekä lääke-, rohto- ja maustekasveja, joiden bioaktiiviset aineet säännöllisesti käytettyinä edistävät terveyttä tutkitusti ja merkittävästi. Jopa luonnon tai terveysvaikutteisten puutarha-pensasmarjojen (aronia, tyrni, marjatuomipihlaja/saskatoon, sinimarjakuusama) vaikuttavasta potentiaalista ollaan huonosti tietoisia. Koulutuksen lisäämisellä, kannustavalla verokohtelulla (ALV 0) ja muulla hallinnollisilla toimilla tietoisuutta, koulutusta ja käyttöä ja siten hyötyjä voitaisiin lisätä paljon. Valitettavasti yhteiskunta hillitsee ja estää näiden luonnon ”aarteiden” valmistaminen tuotteiksi ja myymisen terveysvaikutteisina monen viraston toimin. Toinen myös laiminlyöty lukunsa on pellolla tuotettujen terveysvaikutteisten kasvien kuten terveysyrttien (nokkonen, kamomilla, yms.) ja terveyttä edistävien mausteiden tuotanto ja käyttö. Valtavan terveyspotentiaalin sisältää erityisesti lääkekannabis (ilman päihdyttävää THC yhdistettä), joka olisi turvallinen ja tehokas kipulääke ja muutenkin monipuolinen ja tehokas terveyttä edistävä lääkekasvi ja jonka käytön laajentamista EU:n terveysvirastokin suosittelee jäsenmailleen. Lääkekannabiksen CBD aineet solahtavat sujuvasti ihmisen omaan endo- (sisä-) kannabinoidiseen järjestelmään, joka itsekin tuottaa kannabinoidikemikaaleja. Toistaiseksi Suomi on ollut typerästi ja vastoin omaa etuaan Länsi – Euroopan peränpitäjien joukossa suhteessa supermonipuoliseen hamppuun. Lääkekannabiksen viljelyn ja jakelun vapauttaminen (kuten monet maat ovat jo tehneet tai tekemässä) olisi erittäin merkityksellistä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa sekä antaisi uuden merkittävän rahakasvin riutuvaan maatalouteemme ja maaseudulle. Psykedeelisiä sieniä on helppo viljellä ja niitä löytyy myös luonnosta karjapolkujen varsilta. Näiden käyttöön tarvitaan kieltojen poisto ja myös opastusta ja koulutusta, jotta niiden hyödyt mielenterveyden hoitoon ammattikäytössä saataisiin käyttöön sekä käyttö ei-päihdyttävinä mikroannoksina myös tavallisille kuluttajille. Psykedeeliset aineet eivät tutkitusti aiheuta riippuvuutta.
 33. SAUNATIETO- JA TIEDOTUSKESKUKSEN PERUSTAMINEN Saunan terveysvaikutukset ovat luultuakin paremmat. Suomessa myös tehdään hyvää saunaterveystutkimusta. Saunaterveyden tutkimus- ja tiedotuskeskus lisäisi saunan terveystietoisuutta, saunan käyttöä, yleistäisi terveellisimpiä saunomistapoja ja siten terveysvaikutuksia.
 34. ISTUMATERVEYDEN TIETO- JA TIEDOTUSKESKUKSEN PERUSTAMINEN Istuessa vietetään aikaa yleisesti nukkumistakin enemmän. Perinteisistä eli tavallisista istumatavoista aiheutuu jopa yli 30 erilaista ”istumaperäistä vaivaa”, SD (Sitting Disorders), jotka maksavat yhteiskunnalle miljardeja alentuneena tuottavuutena sekä lisääntyneenä TULE sairaanhoitona. Istumaterveyden tutkimus- ja tiedotuskeskus (RISH = Research Institute of Sedentary Health) parantaisi tätä epäkohtaa paljon samaten kuin jo tehtyjen istumaterveyskonsepti-innovaatioiden levittäminen kansanterveystoimijoiden voimin, mitä nyt ei tapahdu.
 35. UUDENAIKAISEN KANSANTERVEYSORGANISAATION LUOMINEN. THL ja TTL ovat nykyään tehottomia ja aikansa eläneitä kansanterveyden puolesta toimijoita, joilla näyttää olevan myös paljon neutraaliutta heikentäviä teollisuusyhteyksiä suoraan tai toimihenkilöittensä kautta. Mm THL:n hyvin myönteinen suhtautuminen lääkeisiin lääkkeettömien hoitojen kustannuksella, sekä selkeästi löperö asenne haitallisten kemikaalien tutkimisessa ja niistä tiedottamisesta herättää paljon aiheellista kummeksuntaa. Näiden organisaatioiden tilalle tulisi muodostaa yksi ja täysin teollisuudesta riippumaton, uudenaikaisempi ja tehokkaampi ja nimenomaan ennaltaehkäisyyn keskittyvä organisaatio. Se olisi ennaltaehkäisevän maailmanlaajuisen tiedon keräämisen ja jakamisen keskus. Se vastaisi nykyistä paljon syvemmän maailmalla ja kotimassa julkaistun ennaltaehkäisevän tiedon levityksestä ammattilaisille ja yleisölle kotisivujensa, tiedotteittensa, median ja eri koulutusohjelmiensa kautta.
 36. ERITYISEN TEHOKAS TYÖTERVEYSOHJELMA SAIRAAN- JA TERVEYDENHOIDON TYÖNTEKIJÖILLE Näiden alojen työntekijöiden ja johtajien muita parempi ennaltaehkäisevä työterveyden hoito tekisi näistä hyviä esimerkkejä ja ”markkinoijia” asiakkaiden ja potilaiden suuntaan terveellisistä ja ennaltaehkäisevistä elintavoista ja keinoista, mikä pian heijastuisi koko kansanterveyden tilaan. Nyt sairaanhoidon henkilöstö huonona esimerkkinä hyvin yleisine ylipainoineen ja sairaslomineen.
 37. KAUPPOJEN HYLLYVALIKOIMIEN JA TUOTESIJOITUSTEN OHJAAMINEN Meillä tarvitaan järkevän ruokaostamisen edistämiseksi laki, joka määrää makeishyllyt heti sisääntulon jälkeen ja määrittää, että sokeripitoisten juomien, muiden tuotteiden ja makeisten hyllymetrien määrä saisi kaupoissa olla enintään 10 % kokonaismäärästä. Makeisten myyminen muissa kuin elintarvikeliikkeissä, huolto-asemilla ja kioskeissa tulisi kieltää.
 38. PAIKALLISEN TASON ENNALTAEHKÄISYTOIMIEN KANNUSTAMINEN VALTION TAHOLTA Myös kunnalliselle tai maakuntatasolle on helposti laadittavissa ennaltaehkäisyohjelma. Sen toteuttaminen ei vaadi valtakunnan tason toimia. Silläkin olisi suuri sairauksia ennaltaehkäisevä vaikutus, jota tämä kansallinen ohjelma vielä voimakkaasti tehostaisi. Kirjoittaja on tehnyt myös tällaisen esimerkkisuunnitelman. Sekin on luettavissa: Vessi.eu.

Edellä mainitut toimet ovat toimiviksi organisoitavia esimerkkejä.

Kunta – paikallistason terveyden parantamiseksi on myös ohjelma, jossa on 33 lueteltua keinoa sivulla www.vessi.eu.
Muitakin samaan suuntaan vieviä keinoja olisi löydettävissä kymmeniä, millä sairaudenhoitobudjetit saataisiin oikeasti pienenemään ja näin rahat riittämään muihinkin tärkeisiin yhteiskunnallisiin kohteisiin.

 

Veli-Jussi Jalkanen
Agr. TJ, Sarjatuottaja, Keksijä.
Ennaltaehkäisevän terveystiedon asiantuntija
www.vessi.eu