MIKSI METSÄN HOITAMINEN ON SUOJELUA JÄRKEVÄMPÄÄ?

Vessin asiantuntijakommentti HS 1223
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000010049297.html

Kaupunkilaisten metsässä pistäytyjien arviot metsän luonnontilaisuudesta on usein tehty innon ja metsäromantiikan, ei ekologisen asiantuntemuksen pohjalta.

Kuvan metsä on todennäköisesti 60-80 v. vanhaa ja hoitamatta jätettyä tuoreen kankaan luontaisesti viljeltyä tai istutuskuusikkoa, johon hoidon puutteessa on tullut alikasvustoa.

Jos metsälle annetaan pieni virkistyslannoitus typen puutteen vähentämiseksi ja valtapuustoa harvennetaan alhaalta päin tiheyteen 200 runkoa/ha, elpyynee tämän metsikön valtapuusto vielä vuosikymmenien pituiseen iloiseen lisäkasvuun ja hiilen sidontaan.

Jos alikasvos raivataan (mikä kyllä kasvaa takaisin), maahan pääsee enemmän valoa, maannoksen lämpötila nousee, lajikirjo ja -aktiivisuus ja niiden myötä typen sidonta maassa vilkastuu, josta myös valtapuusto hyötyy.

Talousmetsä on syntytavasta huolimatta ”luonnontilainen”, jonka hoitamisella metsien kiireellisin tehtävä, hiilen sidonta, voidaan 2-3 -kertaistaa hoitamattomaan ryteikköön verraten.

Suomessa on ollut metsien talouskäyttöä jo satoja vuosia. Eli lähes kaikki metsät ovat talousmetsiä. Vain kaikkein vaikeakulkuisimpien soiden ja louhikoiden takana metsät saattavat olla säästyneet hakkuilta.

Em. toimenpiteillä myös parannetaan tämän kuusikon tuhonkestävyyttä, kun latvustot tuuhettuvat ja puiden elinvoima voimistuu. Kuvan mukaisessa kunnossa ylitiheänä kuusikon kuivumis- (keskikesän kuivuudet) lahoamis- ja hyönteistuhovaara on jo hyvin korkea. Hyönteisinvaasion voi laukaista jo poistamattomat tuulenkaadot. Kuvan mukaisena metsikön kenttäkerroksen palokuorma on myös hyvin korkea ja siten metsäpaloriski suuri.

Väljennyshakkuussa tehtävät tehopökkelöt, oksat ja järeät kannot muodostavat lahopuuta tuhansille lajeille vuosikymmeniksi. Lisäväljyys houkuttelee paikalle kanalintuja. Väljennyksestä koituva lisävalo on myös metsikössä eduksi tuhansille lajeille.

Hoidettuna em. metsiköstä on enemmän iloa ilmaston ja lajien suojelussa. Metsän uudistamisessa kierto alkaa alusta.