MIKSI MONIPUOLISUUS ON HYVÄ METSÄNKASVATUKSESSA ?

Vessin asiantuntijakommentti HS  301121

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008428724.html

Aivan oikein, monipuolisuus on hyvästä.

Tehokasvatus kaikkien metsänhoitomenetelmin korkea- asteisella hyväksikäytöllä taas sitoo parhaiten ilmasta hiiltä eli estää ilmastonmuutosta ja antaa parhaan tilin metsänomistajalle sekä raaka-ainetta teollisuudelle.

Metsätilin voi lisäksi kaksinkertaistaa vielä sillä, että kasvattaa metsänsä melko harvana (ensiharvennuksen jälkeen 600 runkoa/ha ja sen jälkeisen melko pian toteuttavan väljennyksen jälkeen 300- 400 r/ha), jolloin tukin tuotto yli kaksinkertaistuu metsänhoitosuosituksilla hoidettuun metsään verrattuna.

Virkistysmetsänä valoisa rehevä metsä on erittäin miellyttävä, jossa riista ja valoa kaipaavat lajitkin viihtyy.

Hyvä ojitus taas takaa, että maanalainen kasvu (70 % biomassan kasvusta) voi normaalisti tapahtua maan alle ja rikastuttaa siellä tuhansia lajeja ja antaa kasvuvoivan ja energian puille ja niiden juurille. Märässä ja vaikka osankin vuotta veden täyttämässä maassa näin ei tapahdu, kun mikrobit, sienirihmastot, pieneliöt ja juuret kirjaimellisesti hukkuvat hapen puutteessa.