MITEN EROON LAJIKADOSTA ?

Vessin asiantuntijakommentti HS 240422

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008762225.html

 

Luontokadon syistä vallitsee väärinkäsitys.

Siitä syytetään yksinomaan metsänhoitoa, joka on väärä osoite. Hyvin monenlaisissa kehitysvaiheissa olevissa metsäkuvioiden ekosysteemeissä on lajeilla kyllä tilaa lisääntyä, kunhan myrkkyvaikutus vain saadaan poistettua.

Lajikatoa tapahtuu yhtä lailla lajeissa ja ympäristöissä, joilla ei ole mitään tekemistä metsän kanssa mm. vesiympäristöissä ja puutarhoissa.

Lajikadon suurin syy ovat lukemattomat eri lähteistä leviävät kemikaalit, jotka sekä myrkyttävät, että häiritsevät lisääntymistä.

Muun eliökunnan mukana myös ihmiskunta kärsii lisääntymisongelmista.

Hormoni- ja sukupuoliterveys heikkenee nopeasti, sperman laatu huononee, seksin määrä vähenee samoin kuin syntyvyyskin. Myös vanhemmuuden vaistot heikkenevät. Lapsia on yhä enemmän heitteillä.

Päihteet ja päihde-/lääkeriippuvuus on yksi myrkkyepidemian muoto.

Suurin myrkyttäjä on hiilen poltto, josta ilmakehään leviävät myrkylliset raskasmetallit laskeutuvat kaikkialle, painottuen pohjoiseen, ja alkavat rikastua ravintoketjussa.

Kotoisia myrkkyjen tai hormonihäirinnän lähteitä ovat elintarvikkeiden lisäaineet, siivouskemikaalit, kosmetiikka, muovit ja kemikaalit ruuan tuotannossa, joilla muutetaan koostumusta, säädellään kasvua, tai tapetaan homeita, tauteja tai hyönteisiä.

Kuluvista asfalttiteistä leviää luontoon koko ajan raskasmetalleja, mitä nastat vielä kiihdyttävät.  Samaten kuluvista renkaista luontoon leviää koko ajan mikromuovia, mistä irtoaa molekyylejä aiheuttamaan mm. hormonihäirintää.

Kemikaaleissa on tietysti vaarattomiakin, mutta kaikkia vaarallisia ei ole tunnistettu. Vaarallisinta on lähes tuntematon eri kemikaalien yhteisvaikutus. Siinä yksinään jotkut ”viattomat” kemikaalit, tai äärimmäisen pienet pitoisuudet voivat tutkitusti saada aikaa huomattavia myrkky- tai hormonihäirintävaikutuksia.

Ratkaisuna olisi vähentää kiireellä kemikaalien käyttöä, lopettaa fossiilisten poltto, uudistaa energian tuotanto, lämmitys ja liikenne ja siirtyä nopeasti pääasiassa kasvisperäiseen luomu ruokaan. Rehun tuotannosta vapautuvat pelto käytetään ihmisravinnon tuottamiseen tai metsitetään.