MITEN TEHDÄ KESTÄVÄÄ ELINTAPAA ?

Vessin asiantuntijakommentti HS 290122

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000008536987.html

”Kun jostain häviää lisää luontoa, se pitää korvata palauttamalla jossain muualla luontoa ennalleen.”

Meillä on Euroopassakin miljoonia neliökilometrejä puuttomiksi hakkuja tai laidunnettuja (naudat, vuohet ja lampaat syövät puiden taimet) alueita nykyään täysin käyttämättöminä tai laajaperäisessä laiduntaloudessa. Nämä alueet pitäisi kiireesti metsittää lajirikkaiksi metsäalueiksi.

Jääkauden jälkeinen ilmasto kehitti Pohjolaan, mutta myös Brittein saarille suuria ja jatkuvasti laajenevia soita, joista suurin osa voitaisiin ja pitäisi palauttaa puiden kasvatukseen hiiltä sitomaan tuhkalannoituksella ja pohjaveden laskulla.

Myös muualla maapallolla on jättimäärät paljasta puun kasvulle soveliasta maata. Maaseudun ihmiset voisivat elää puun tuottamisesta nykyisen tuhlaavan laiduntalouden sijasta.

”Ajatellaan vaikka jotakin yksilajista vanhaa iki-havumetsää, joka vanhetessaan ja heikentyessään altistuu hyönteisten hyökkäykselle ja metsä kuolee.”

Näin on käynyt ja käymässä suurelle osalle Euroopan kuusikoita. Tšekissä ja Saksassa on tuhoutuneita metsiä silmän kantamattomiin ja tämä tuhoaalto on nyt tulossa pohjoiseen jo Baltiassa ja Ruotsissa, jossa viimevuonnakin hakattiin pois miljoonia kuutioita hyönteisten tappamia puita. Myös Suomessa kirjanpainajien tuhot ovat voimakkaassa nousussa, joiden torjunta vaatisi erityistoimia.

Kirjoittaja ei mainitse saastumiseen ja lajikirjoon sisältyvää hormonihäirintää, joka raivoaa voimakkaasti jo maapallolla. Siinä siis eri kemikaaleista (muovi ml.) irtoavat molekyylit käyttäytyvät eliöissä kuten hormonit ja saavat aikaan vioituksia. Ihmiskunnassakin lisääntymisterveyden ja hedelmällisyyden lasku ja painon nousu juontuvat suurelta osalta tähän ongelmaan.

Kestävän elämän ja kehityksen elintapa ja menetelmät ovat jo olemassa, jos ihmiskunta laiskuuttaan vain ei siitä kieltäydy.