PÄÄSTÖTÖN TALOUSKASVU

 • Koulutuksen parantaminen ja lisääminen
 • Järvien muuttaminen hoidetuiksi kalastusalueiksi ja ammattikalastus
 • Vähäpäästöisen ja terveellisen asuntokannan rakentaminen
 • Vähäpäästöisen liikennevälinekannan tuottaminen
 • Luomutuotannon lisääminen vallitsevaksi
 • Metsätuotannon kaksinkertaistaminen
 • Puuttomien alueiden metsittäminen ja metsien tehohoito
 • Puun käyttäminen lämmön tuotantoon ja moottoripolttoaineeksi
 • Kaikkien hukka-alueiden ottaminen puun tuotanto/energiakasvi
 • ITC Teollisuuden kehittäminen
 • Ecomatkailun kehittäminen
 • Ennaltaehkäisevän terveyskoulutuksen kehittäminen
 • Jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen kehittäminen
 • Junaratojen rakentaminen 2-raiteisiksi ja raskaan tavaran kuljetus raiteille
 • Muovia korvaavan pakkaus ym teollisuuden kehittäminen
 • Ruokahuollon painottaminen paikallisiin tiheäravinteisiin kasveihin
 • Parveke-, puutarha yms lähiruuan kehittäminen
 • Puurakentamisen kehittäminen ja korvaava käyttöönotto
 • Terveellisen ja ekologisen vaatetuksen kehittäminen.
 • Puisto-, luonnonpuisto- yms. Luontovirkistysalueiden kehittäminen
 • Terveysliikuntapalvelusten kehittäminen
 • Marjojen, sienien yms keräilytuotannon kehittäminen
 • Aalto-, tuuli-, geolämpö-, aalto-, aurinko- energian tuotanto
 • Kehittyneen sähköavusteisen, ergonomisen polkuajoneuvon kehittämien ja tuotanto
 • Maailman työergonomian muuttaminen nykyisestä epäterveellisestä terveelliseksi
 • Hyönteisravinnontuotannon kehittämien
 • Ilmakuljetusten rakentaminen ilmalaivoilla tapahtuvaksi
 • Hemmotteluhoitojen yleistäminen ja kehittäminen osana stressin torjuntaa ja rentoutumista
 • Levä- ja hyönteisravinnon kehittäminen ja tuotanto
 • Maapallon ihmisjätteen ravintokierron kehittäminen ruuantuotannon raaka-aineeksi
 • Turpeen ja puukuitujen käyttäminen vaatekuitujen raaka-aineeksi
 • Vuoristojen ottaminen käyttöön (2-6 km korkeudessa) asumiskäyttöön vuoristotaloissa, jossa
  kaikki toimii sähköllä, joka saadaan ympäristön tuulesta ja valosäteilystä.
 • Vuoristoissa kasvituotantoa automaattisissa pienkasvihuoneissa, joissa on veden lämmön ja
  energian varastointi.

 

Maapallon talous voidaan saada siis kasvamaan kestävän kehityksen tavoitteita samalla edistäen.

 

Veli-Jussi Jalkanen
Chairman, CEO

Inventor, Serial Producer

Social- and Environment Activist