KIINAN MONET KANSANTERVEYSONGELMAT

Vessin asiantuntijakommentti HS 231220

Linkki artikkeliin

Kiinalla on muitakin suuria ongelmia.

Työurien pituus on lyhyt monen tekijän takia:

Suuret määrät vierasaineita ja myrkkyjä rappeuttavat elimistöä ja uudet nuoret polvet elävät huonoilla elintavoilla.

Monet heistä ovat ylipainoisia.

Syöpää, maksasairauksia ja diabetesta on paljon ja lisääntyy. Liikuntaa ei harrasteta juuri yhtään (siihen ei ole paikkojakaan) ja siksi sydänterveyskin on huono.

Kiinalaisten elämä on hyvin stressaavaa ja stressisairauksia on paljon kaikkialla kovan kilpailun, vanhemman sukupolven kanssa jaetun asunnon ja turvaverkkojen puuttumisen takia.

Komentokulttuurin, valvonnan ja vuorovaikutuskulttuurin kovuuden takia kiinalainen yhteiskunta ei ole sympaattinen vaan vaativa, mikä lisää stressiä ja heikentää itsetuntoa, mikä vuorostaan arkiinnuttaa ihmisiä ja vähentää luovuutta ja vähentää merkittävästi itseohjautuvuutta myös korkeammin koulutetuilla.

Länsimaitakin pahempi teollisten kemikaalien hormonihäirintä myös heikentää hormoni-, sukupuoli- ja lisääntymisterveyttä, mikä näkyy nuorempien kaupunkilaisten haluttomuutena ja kyvyttömyytenä seurustella ja saada lapsia japanilaisten tavoin.

Vaikka Kiinan laissa työterveysasiat on huomioitu monia länsimaita paremmin, edelliset vakavat seikat nakertavat paljon tuottavuutta ja heikentävät kansanterveyttä.

Kiinan kielellisen ja kulttuurisen eristyneisyyden takia, se on ja ilmeisesti pysyykin monessa mielessä ”vanhanaikaisena”, vaikka tekninen kehitys onkin nopeaa.

Asuntoinflaatio on ollut maassa valtavan suuri. Perheet ja joskus koko suku ovat säästäneet ja ottaneet paljon velkaa uuteen kaupunkiasuntoon, joihin onkin karttunut kansallisesta varallisuudesta suuri osa. Jos asuntohintakupla siellä puhkeaa, seuraa hirveitä.