MITEN JA MIKSI VERENPAINE TERVEEMMÄKSI?

Vessin asiantuntijakommentti Hs 120120

Linkki artikkeliin

Hyvästä jutusta oli jäänyt pois hyvin yleisen ylipainon vaikutus verenpaineeseen ja se, että aivojen terveyden / tehon laskiessa myös tuottavuus laskee. Valitettavasti tämä lisää ikäsyrjintää, sillä iäkkäämmät ovat myös painavampia.

Diagnosoituja muistisairaita on noin neljännes miljoona, diagnosoimattomia arviolta sama mokoma ja ihmisiä, joilla aivoterveys on huonojen aivoelintapojen takia menossa kohti muistisairauksia, suuri osa työikäisistä näiden lisäksi.

Kuitenkin verenpaine olisi tehokkaalla kansallisella sairauksien ennaltaehkäisypolitiikalla suurelta osin estettävissä useilla toinen toistaan tukevilla ja vaikuttavilla keinoilla.

Ihmiset saavat natriumia suolan lisäksi n. 40:stä natrium pohjaisesta sallitusta lisäaiheesta. Näiden käyttöä valmisruuissa olisi helppo rajoittaa laeilla.

Terveyspolitiikka voisi samoin saada myös kansan laihtumaan. Meillä on kymmeniä toisiaan tukevia keinoja parantaa terveysympäristöä ja motivoida ihmisiä parempiin terveysvalintoihin, jos oikein taitavia ollaan.

Hyvässä ennaltaehkäisypolitiikassa on hyväksyttävä se, että teollisuuden vapauteen myydä ja mainostaa kiistämättä haitallisia tuotteita puututaan ja että ihmisten käytöstä ohjaavia toimia lisätään menemättä kuitenkaan mihinkään kieltolakiin.

Kansallisesta talous- ja tuottavuusnoususta on turha haaveilla, jos mm. verenpainetta, ylipainoa ym. suuria sairaanhoitoa lisääviä ja tuottavuutta alentavia asioita ei saada terveemmälle uralle.